IzvēlneAizvērt

20.04

Muzeju piedāvājums skolām un skolēniem

Kamēr sabiedrība gaida, kad pasaulē atgriezīsies ierastais režīms un mēs atkal varēsim tikties ikdienas darbos, svētkos un kultūras pasākumos, tikmēr muzeji ir uzsākuši ceļa meklējumus pie saviem regulārajiem apmeklētājiem - skolēniem, līdz šim neierastos veidos, piedāvājot izglītības iestādēm izglītojošās programmas attālināti. Skolēnu vēlme pēc izglītības nav zudusi un mēs zinām, ka muzeji  līdz šim piedāvājuši lieliskas muzejpedagoģiskās programmas par visdažādākajiem tematiem.

Latvijas Muzeju biedrība apkopojusi muzeju iesniegtos izglītojošos piedāvājumus skolēniem, pedagogiem, ikvienam interesentam un aicinām Latvijas muzejus papildināt izglītībā un ikdienā izmantojamo metodisko materiālu klāstu un iesūtīt to Latvijas Muzeju biedrībai, lai varam to apkopot vienuviet.

Aplūkosim septiņu, tematiski atšķirīgu muzeju izglītojošo programmu apskatu. Piedāvājumi, galvenokārt, paredzēti dažādu vecumposmu skolēniem, tāpēc īpaši noderēs pedagogiem, kuri vēlas kādā no savām stundām izmantot muzeju speciālistu sagatavotos materiālus. Bet aicinām tos izmantot ikvienu, ģimenē, individuāli u.c. jums noderīgos veidos.

 

  • Ābece pašiem mazākajiem un Pirmais Latvijas kongress skolēniem

Latgales Kultūrvēstures muzejs šajā laikā aicina iepazīt vēsturi kopā ar ģimeni, tāpēc piedāvā pirmsskolas audzēkņiem un 1. klases skolēniem iespēju izgatavot pašiem savu ābeci. Ābeces izgatavošanas procesā sasaistot pagātni ar tagadni, tiek nostiprināts bērna vārdu krājums, paplašinātas zināšanas par priekšmetisko vidi apkārt cilvēkam senāk un mūsdienās. Šo materiālu var izmantot gan pirmsskolā, gan ģimenē, kopā ar bērnu pārrunājot dažādu Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā esošo priekšmetu funkcionalitāti un pielietojumu pagātnē, kā arī meklējot analogus šim priekšmetam mūsdienās.

Materiāli lejupielādei pieejami: http://ejuz.lv/6g9m

Latgales Kultūrvēstures muzejs piedāvā arī metodisko materiālu vecākiem skolēniem- "Latvijas valsts ir Tavas mājas! Latvija sākas ar Tevi pašu!" Materiāls sagatavots ar mērķi sniegt priekšstatu par 1917. gada 26.-27. aprīļa Rēzeknē notikušā Pirmā Latgales kongresa notikumiem, rosinot skolēnus veikt dažādus uzdevumus par šo vēsturisko notikumu. Metodiskais materiāls tiek piedāvāts kopā ar Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālistu veidoto ceļojošo izstādi "Pāri slieksnim". Materiāls pieejams šeit: http://ejuz.lv/6g9p

  

  • Imanta Ziedoņa muzeja metodikas

Lielisks palīgs ikvienam, kas vēlas mācīties radošā veidā būs deviņas “Ziedoņa klases” sagatavotās metodikas. Tās izmantojamas dažādās mācību jomās, galvenokārt, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas un valodas attīstīšanai. Nodarbības sagatavotas iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa muzeja, Ziedoņa bibliotēkas un Kartupeļu Lauka radio projektiem un paredzētas 1.-12. klašu skolēniem.

Īpaši jāizceļ metodika "Izgaismot Latviju", tā atspoguļo muzeja gandrīz četrus gadus ilgušo projektu, kas tapis iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa darba "Leišmalīte". Uzdevumā apskatāma arī virtuālā kino izstāde.

Muzejs aicina lejupielādēt uzdevumus: https://fondsviegli.lv/lv/ziedona-klase/metodikas-2, kā arī pastāstīt par šo iespēju citiem.

 

  • Latvijas Okupācijas muzeja piedāvājums Latvijas skolām

Latvijas Okupācijas muzejs ir Izglītības ministrijā reģistrēta izglītības iestāde Latvijā. Lai atvieglotu mācību procesu ārkārtas situācijas laikā, Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa sagatavojusi un apkopojusi plašu izglītojošu materiālu klāstu, kas bez maksas pieejami muzeja interneta vietnē http://okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/macibu-materiali/. Tie paredzēti izmantošanai ne tikai vēstures tēmu apguvē, bet arī sociālajās zinībās un politikā.

Muzeja Izglītības nodaļas vadītāja Inguna Role norāda: "Šobrīd mācību process notiek attālināti, nav zināms, kad un kā notiks 9. un 12. klašu noslēguma eksāmenu kārtošana, tāpēc vēstures apguvei iesaku izmantot muzeja Izglītības nodaļas sagatavotos mācību materiālus. Tie sniedz zināšanas un veicina izpratni par Latvijas valsts dibināšanu, Otro pasaules karu, padomju un nacistu okupācijām, dzīvi Padomju Latvijā, Latvijas neatkarības atjaunošanu un citām ar Latvijas 20. gadsimta vēsturi saistītām tēmām. Materiālus veido tēmu pārskati, brošūras, īsfilmas, dokumentālo filmu fragmenti, darba lapas ar uzdevumiem skolēniem, prezentācijas, lekcijas, kartes un metodiskie materiāli".

I.Role pastāstīja, ka norit aktīvs darbs pie skolēnu nodarbību pielāgošanas darbam attālināti. Piemēram, muzeja nodarbības "Ebreju vēsture Latvijā un holokausts" materiāli tagad pieejami attālināti un ļaus skolēniem izprast cilvēka dzīvības vērtību, sabiedrības attieksmi un rīcību holokausta laikā Latvijā. Tuvākajā laikā piedāvājums tiks papildināts, šobrīd attālinātai pieejai tiek gatavota muzejā  visvairāk apmeklētā nodarbība „Padomju deportācijas".

 

  • Izglītošanās skatoties kino

LKA Rīgas Kino muzejs piedāvā nodarbību “Cilvēks, vara, brīvība un kino” 10.-12. klasei. Nodarbības materiālus var izmantot gan patstāvīgi, gan strādājot kopā ar skolotāju. Noskatoties trīs dažādu filmu fragmentus, skolēns iepazīs dažādus vēstures notikumus un patstāvīgi meklēs atbildi uz jautājumu– kas ir vara? Uzdevumus meklē: http://ejuz.lv/6g9r

 

  • Iepazīsti literatūras un folkloras pasauli

Krišjāņa Barona muzejs (Memoriālo muzeju apvienība), 1.-12. klašu skolēniem piedāvā iepazīt literatūras un folkloras pasauli izmantojot dažādas uzdevumu lapas:  http://memorialiemuzeji.lv/materiali-skolotajiem-2/ .

 

  • Carnikavas novadpētniecības centra stāsti

Carnikavas novadpētniecības centrs uzsācis jaunu tradīciju- tikties ar saviem apmeklētājiem video sižetos, kuros stāstīts gan par centra izveidi un Carnikavas vēsturi, gan par Lieldienu tradīcijām. Skatītāji pēc video noskatīšanās var uzdot jautājumus speciālistiem komentāru sadaļā un drīz vien saņemt uz tiem atbildes. Sižetus var noskatīties šeit:

https://www.facebook.com/watch/?v=154632845924858

https://www.facebook.com/watch/?v=918136371977841

 

  • Latvijas valsts izveide un Brīvības cīņas

Lielisku piemēru skolu atbalstam rāda Tukuma muzejs, kas vēlas palīdzēt vēstures pedagogiem attālinātajā mācību procesā. Muzejs izveidojis trīs dažādus uzdevumus 8. klases skolēniem  par tēmu Latvijas valsts izveide un Brīvības cīņas jeb 1919. gada notikumi Latvijā un Tukumā.

Katrs uzdevums ir īpaši izstrādāts, lai ar dažādu metožu palīdzību skolēns izprastu sarežģītos vēsturiskos notikumus 1919. gadā. Skolēnam tiek piedāvāts izpildīt burtu-skaitļu mīklu, iepazīt Latvijas Neatkarības kara galvenos notikumus hronoloģiskā secībā, sarindojot aiz lokomotīves vagonus, uz kuriem uzrakstīts notikuma gads un datums, noskaties prezentāciju par Baltijas landesvēra 1. lazareti un praktiski veikt uzdevumu sniedzot palīdzību ievainotajam. Skolēni tiek aicināti noskatīties Tukuma muzeja veidotu īsfilmu "Lizī stāsts.1919.", kas balstīta uz patiesiem notikumiem.

 

Mācību materiāls tālmācībai sagatavots pēc Tukuma muzeja projekta “Ceļojums laikā. 1919” metodiskajiem materiāliem ar VKKF mērķprogrammas “Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos” un Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumu, 2019. gadā. Uzdevumi pieejami: http://ejuz.lv/6g9s.

Muzejs izstrādājis darba lapas par 1905. gada notikumiem Tukumā un muižu īpašnieku iesaisti tajos. Palīgmateriāli veidoti tā, lai rosinātu skolēnus kritiski domāt un atšķirtu mītus no īstenības, lai veicinātu viņu lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes vēsturiskajos avotos, lai paustu savu viedokli. Papildus ir pievienotas vēsturiskās fotogrāfijas, kas pastiprina izpratni un ir liecinieki 1905. gada notikumiem. Materiāli ir pieejami šeit: http://ejuz.lv/6g9s

Vēl joprojām nav skaidrības par to, cik ilgi mums visiem būs jādzīvo ārkārtas režīmā, vairāki muzeji ziņo, ka turpina gatavot daudz un dažādus virtuālos piedāvājumus gan skolēniem, gan tiem, kam skolas sols jau sen aiz muguras. Ir skaidrs, ka liela daļa Latvijas muzeju labprāt atbalstītu izglītības iestādes ar mācību materiālu sagatavošanu savas kompetences ietvaros, tāpēc aicinām pedagogus nepieciešamības gadījumā sazināties ar muzeju speciālistiem un nodibināt lielisku sadarbību, kas varēs turpināties arī pēc šī ārkārtas stāvokļa beigšanās!