IzvēlneAizvērt

29.10

Tiešsaistes apmācības muzejiem: Kā strādāt ar apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām

Kopš 9. septembra vairākos Latvijas muzejos notikušas Fonda Nāc Līdzās! un Latvijas Muzeju biedrības organizētās apmācības muzeju un citu kultūras mantojuma institūciju speciālistiem, kā strādāt ar dažādām mērķa grupām, īpašu uzsvaru liekot uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ārkārtējās situācijas izsludināšana mainījusi apmācību norisi klātienē, kā rezultātā iepriekš plānotās klātienes lekcijas Madonas un Latgales Kultūrvēstures muzejos, pārceļas uz tiešsaistes platformu.

Apmācības tiešsaistē notiks 29. oktobrī no plkst. 10.00-16.30 un, lai iegūtu zoom saiti, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu šeit vai rakstīt uz e-pastu: muzeji@muzeji.lv.

Kādēļ nepieciešamas šādas apmācības? Dažādi pētījumi apliecina, ka Latvijā kultūras iestādēs trūkst gan vides pieejamības, gan satura pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (turpmāk CĪV). Vides pieejamība ir ļoti aktuāla cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Latvijā 30 % muzejos diemžēl nav vides pieejamības. Taču tikpat aktuāla ir satura pieejamība. Tās mērķgrupa ir vēl lielāka, jo tajā ietilpst gan cilvēki  ar redzes un dzirdes traucējumiem, gan cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).


Kā liecina “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” 2020, kultūras organizācijās lielā mērā pietrūkst izpratnes, jo trūkst zināšanu par šo mērķa grupu vajadzībām un risinājumu variantiem. Tādēļ aktuāli iegūt nepieciešamās zināšanas par CĪV, lai uzlabotu muzeju, arī bibliotēku un citu kultūras mantojuma objektu, pieejamību šai mērķgrupai.  


Risinājumi ne vienmēr prasa lielus finanšu ieguldījumus, bet bieži vairāk zināšanas muzeju darbiniekiem. Arī vides pieejamības jautājumos ir iespējami dažādi risinājumi, kas var atvieglot situāciju, ja vien zina, ko tieši vajag. Uzbrauktuves ir tikai daļa, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem radītu vides pieejamību. Un ir risinājumi, kas vispār neprasa finanšu ieguldījumus. Piemēram, tikai nedaudzi zina, ka cilvēkiem ar GRT un cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būtu jālieto vieglā valoda. Tieši tāpat var padomāt, ko no ekspozīcijām ļaut aptaustīt neredzīgiem cilvēkiem, jo katrā muzejā noteikti ir tādi eksponāti (jāiegādājas tikai cimdiņi). Ļoti daudzi nekad neko pat nav dzirdējuši par t.s. “gaisa cilpām”, kas palīdz uztvert informāciju gan vājdzirdīgajiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, kas arī bieži kļūst vājdzirdīgi.

 

Projekta mērķis izglītot muzeju darbiniekus par cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem  vajadzībām muzeju pieejamībā. Apmācību ietvaros ieplānotas lekcijas par 4 – tēmām muzeju pieejamībā:


1.      Lekcija – pieejamības jautājumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
2.      Lekcija – pieejamības jautājumi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
3.      Lekcija – pieejamības jautājumi cilvēkiem ar GRT
4.      Lekcija – pieejamības jautājumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Tās lasīs lektori, kuriem ir liela pieredze darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: 
Svetlana Sproģe, Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja;
Inese Immure, SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" valdes priekšsēdētāja, kā arī LNS Domes priekšsēdētāja;
Ilga Grīntāle, speciālās izglītības skolotāja bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ar lielu darba pieredzi;
Sarma Freiberga, Fonda Nāc līdzās! vadītāja ar 25 gadu pieredzi Integratīvā mākslas festivāla veidošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Katras lekcijas un diskusiju daļas garuma 1 stunda 45 minūtes. Semināra beigās auditorijai tiks lūgts aizpildīt nelielu atgriezeniskās saites aptaujas lapu. Dalībnieki pēc semināra saņemts bezmaksas lietošanā semināra materiālu kopsavilkumu – galvenās vadlīnijas pieejamības jautājumos dažādām grupām ar funkcionāliem traucējumiem.