IzvēlneAizvērt

19.08

24. augustā sāksies uzņemšana jaunajā, šodien licencētajā maģistra programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”

Šodien, 19. augustā, licencēta “Kultūras mantojuma pārvaldības un komunikācijas” maģistra studiju programma, sniedzot iespēju jau no septembra uzsākt studijas. Pieteikumu pieņemšana no 24.-28. augustam Latvijas Kultūras akadēmijā. Studijas tiks organizētas nedēļu nogalēs – ceturtdienu vakaros attālināti, piektdienu vakaros un sestdienās klātienē, ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus.

Licencēšanas ekspertu komisija, kas pārstāvēja nozari, Latvijas darba devēju konfederāciju un studējošos, kopīgajā ziņojumā studiju saturu un piesaistīto mācībspēku visos aspektos vērtējuši ar “izcili”.
 

“Plašs iesaistīto ekspertu loks ir devis iespēju aplūkot studiju programmas izstrādi no maksimāli izvērsta skatu punkta un ņemt vērā Latvijas specifikai nepieciešamās nianses, vienlaikus ievērtējot Eiropas un pasaules aktuālās tendences kultūras mantojuma aizsardzības un komunikācijas jomā,” minēts ekspertu kopīgajā atzinumā.

Programmai pieteikties tiek aicināti gan topošie, gan esošie kultūras mantojuma speciālisti, kultūras tūrisma eksperti, jaunie muižu īpašnieki, valsts un pašvaldību darbinieki, kuru pienākumu lokā ir kultūrvietas un citi Latvijas aktīvos mantojuma saglabātāji un sargātāji.

Atzītu profesionāļu vadībā programmā ir ietverts viss problēmjautājumu loks, ar ko saskaras jebkurā no kultūras mantojuma jomām strādājošie – tiesības un ētika (Anita Vaivade), vēsturiskā un mūsdienu izpratne par mantojumu un tā ilgtspējību (Anka Klaudija ProdanaUlrihs Kokels, Dagnija Baltiņa, Una Sedleniece u.c.) saglabāšana, digitalizācija, interpretācija, ekspozīcija, dizains un pedagoģiskie aspekti (Elīna Kalniņa, Inguna un Holgers Eleri, Danute Grīnfelde u.c.), mantojums kā tūrisma un brīvā laika resurss (Linda Veliverronena, Gatis Kampernovs), uzņēmējdarbība radošajās industrijās (Ieva Zemīte), pētniecības dizains (Anda Laķe). Programmā tiks pasniegta arī stratēģiskā vadība, integrētā komunikācija, radošā domāšana, resursu piesaiste, kas sniegs atbalstu kultūras mantojuma efektīvākai pārvaldīšanai, kā arī būs pieejamas Erasmus sniegtās iespējas, ārvalstu un vietējo profesionāļu vieslekcijas, specializācijas prakse.

Programmas iestājpārbaudījumi notiks klātienes intervijas veidā saskaņā ar iesniegto pieteikumu:

  • Pieteikuma anketa LKA mājas lapā
  • Pases vai ID kartes kopija
  • Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta (diploms un tā pielikums) kopija
  • CV (kas apliecina arī angļu valodas zināšanas, jo daļa kursu notiks angliski)
  • Motivācijas vēstule (3000-5000 zīmes)
  • Maksājuma izdruka par veikto reflektanta reģistrācijas maksu EUR 20 apmērā.

Programmai piešķirtas valsts budžeta apmaksātas vietas, kā arī pieejamas maksas vietas.

Programmas ir izstrādāta sadarbībā ar Vidzemes augstskolu projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros sadarbībā ar Vidzemes augstskolu.

Papildu informāciju aicinām skatīt Latvijas Kultūras akadēmijas mājas lapas sadaļā “Uzņemšana 2020” vai jautāt programmas koordinatorei: Elina.Vikmane@lka.edu.lv