IzvēlneAizvērt

05.04

Aicinām muzejus līdz 9.aprīlim aizpildīt aptauju!

Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Muzeju padome vienojušās ciešāk sadarboties informācijas apkopošanā un apmaiņā, lai operatīvāk konstatētu muzeju nozares dažādos izaicinājumus, meklētu atbalsta veidus un informētu ikvienu muzejnieku par aktuālo situāciju. Rezultātā Latvijas Muzeju biedrība ir izstrādājusi aptauju muzeju speciālistiem, lai iegūtu šo informāciju.Lai iegūtu pēc iespējas precīzus datus ir ļoti svarīgi, lai atbildes uz jautājumiem būtu tiešas un atklātas.
 
 

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti muzeju interešu pārstāvniecībai, sadarbībai ar Kultūras ministriju, Latvijas Muzeju padomi, Latvijas Pašvaldību savienību un daudzveidīgākai biedrības darbībai muzeju labā. Rezultāti apkopotā veidā tiks izmantoti arī komunikācijā, tai skaitā, nodoti LMB biedru analītisku vai akadēmisku publikāciju nepieciešamībām.

 

Šī aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana prasīs apmēram 10 - 15 minūtes laika.
 

Aptauju iepsējams aizpildīt šeit: https://bit.ly/2V5xBeD

 
Aicinām aptauju aizpildīt līdz 9.aprīlim!