IzvēlneAizvērt

25.01

Apgāds “Jumava” aicina Latvijas muzejus piedalīties manuskriptu konkursā “Noslēpums muzejā”

Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu konkursu “Noslēpums muzejā”, kura mērķis ir celt Latvijas muzeju pašapziņu un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, stāstot par muzeju noslēpumiem, kas uzbur muzeja vēsturi, bagātības un interesanto kā eksopzīcijā, tā arī ēkā un cilvēkos. Labākie darbi saņems iespēju pārvērst savu stāstu par publikāciju Jumavas topošajā grāmatā “Noslēpums muzejā”, kā arī saņems grāmatas eksemplārus.

 

Nolikums

Vispārīgā daļa

 • Konkursa tēma ir “muzeja noslēpums” jeb stāsts par to muzejā, kas varbūt nav pat daļa no ekspozīcijas vai no tā, ko var apskatīt publiski. Tas var būt stāsts par pagātni, kas devis muzejam vēsturi vai maz zināms fakts par kādu muzejā apskatāmo ekspozīcijas priekšmetu. Varbūt kāda telpa tur noslēpumu vai muzeja telpas ir apmeklējis kāds interesants cilvēks, kas ir atstājis ietekmi un intertesantu stāstu. Jumava vēlas apkopot slēpto un interesanto daļu, kas varbūt ikdienā netiek pieminēta.
 • Lai apzinātu un atbalstītu aktivitātes, kas atbilst minētajiem mērķiem, apgāds “Jumava” rīko manuskriptu konkursu.
 • Konkurss tiek izsludināts Latvijas Muzeju biedrības mājas lapā, Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā un apgāda “Jumava” mājas lapā. Informācija par konkursu var tikt izvietota reģionālajā presē un citos medijos.
 • Uzvarētāji slēdz līgumu ar apgādu “Jumavu” par darba izdošanu. Līgumā tiek detalizēti aprakstīts līguma priekšmets un nostiprinātas abu pušu saistības.
 • Īpaši tiek aicināti atsaukties Latvijas mazie, lauku muzeji, kas nav tik atpazīstami Latvijas sabiedrībā.

 

Darba iesniegšanas tehniskās prasības

 • Darbam vai darba koncepcijai jābūt sagatavotai latviešu valodā;
 • Kopējais darba apjoms nedrīkst būt mazāks par 5 lappusēm un pārsniegt 30 lappuses; iesniedzot darba koncepciju, tai jāpievieno detalizēts darba apraksts, paredzamais apjoms, pabeigšanas termiņš un teksta paraugs;
 • Darbs tiek sagatavots datorrakstā (doc formātā):

Pamatteksts: 12 formāta Times New Roman fonti, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām;

Virsraksti: 14 formāta Times New Roman fonti, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām.

 • Darbs komisijai jānosūta elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: info@jumava.lv. Iesniedzot darbu vai darba koncepciju, obligāti jāpievieno pieteikuma anketa.

 

Iesniegšanas termiņi

 • Darbu var iesniegt jebkurš pretendents, kurš pārstāv muzeju Latvijā un kurš to ir sagatavojis atbilstoši darba iesniegšanas parametriem. Papildus pretendentam nav noteikti nekādi reģionālie vai citi ierobežojumi.
 • Darbus var iesūtīt no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 1. maijam. Darbi, kas tiks iesniegti pēc augstāk norādīta termiņa beigām, netiks izskatīti.

 

Izvērtēšanas kārtība un uzvarētāju noteikšana

 • Darbi tiek izskatīti 2 (divu) mēnešu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām. Darbus izskatīs žūrijas komisija.
 • Iesniegtajam darbam ir jāatbilst vairākiem pamatkritērijiem, uz kuriem balstoties darbs tiek izvērtēts.

 

Darbu izvērtēšanas kritēriji

 • atbilstība darba iesniegšanas tehniskajām prasībām;
 • vispārējā struktūra;
 • literārais izsteiksmes veids;
 • muzeja vēstures un tā ekspozīcijas raksturojums;
 • muzeja noslēpuma atspoguļojums un tā iesaistīšana kopējā muzeja tēmā;
 • noformējums;
 • faktu/piemēru uzskaitījums;
 • foto materiāla pieejamība.

 

Uzvarētāju paziņošana

Uzvarētāji tiks paziņoti  apgāda “Jumava” mājas lapā.

 

Publikācija

Labākie darbi saņems iespēju pārvērst savu stāstu par publikāciju “Jumavas” topošajā grāmatā “Noslēpums muzejā”, kā arī saņems grāmatas eksemplārus.