IzvēlneAizvērt

24.03

Apkopoti Latvijas kultūras organizāciju pieredzes stāsti un atziņas no pandēmijas laika

Ilona Asare, Austra Ciša, Santa Krūmiņa

Pārskats. Kultūras piedāvājums ierobežotas saskarsmes apstākļos.

Latvijas kultūras organizāciju pandēmijas laika pieredze un atziņas. 2021

 

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Tālākizglītības centrs ar Valsts Kultūrkapitāla fonda programmas “KultūrElpa” atbalstu ir sagatavojis izdevumu par Latvijas kultūras institūciju pieredzi, veidojot Covid-19 pandēmijas laikā kultūras piedāvājumu digitālajā vidē. Izdevumā “Kultūras piedāvājums ierobežotas saskarsmes apstākļos. Latvijas kultūras organizāciju pandēmijas laika pieredze un atziņas” iekļauti 25 pieredzes stāsti, kuros atklātas ne tikai grūtības, ko kultūras norišu rīkotājiem nācies pārvarēt, bet arī ieguvumi no pandēmijas laikā piedzīvotā.

LKA 2021.gada nogalē nāca klajā ar aicinājumu iesniegt kultūras organizāciju īstenotās inovatīvās prakses, rodot saikni ar auditoriju arī pandēmijas ierobežojošos apstākļos. Pamatā tie ir bijuši divi galvenie rīcības virzieni – kultūras piedāvājuma veidošana digitālā vidē un kultūras norises neierastos formātos pilsētvidē.  Izdevums veido plašu ieskatu par pēdējo divu gadu izaicinājumiem un risinājumiem, ar ko nākušas klajā kultūras un mākslas organizācijas dažādās kultūras un mākslas nozarēs (muzeji un kultūras mantojums, bibliotēkas, vizuālā māksla, kino, skatuves māksla, mūzika, kultūras centri, pasākumu un festivālu rīkotāji u.c.), nodrošinot darbības nepārtrauktību un komunikāciju ar auditoriju. 

Kultūras organizāciju pārstāvji, kas pārstāv gan publisko, gan nevalstisko sektoru, intervijās ir uzsvēruši nepieciešamību pēc savstarpējā atbalsta un dalīšanos pieredzē. Izdevuma mērķis ir atbalstīt un iedvesmot kultūras un radošā sektora pārstāvjus turpmākajā darbā, pastāvot bažām par auditorijas pilnvērtīgu atgriešanos ierastajās kultūrvietās. Iespējams, tieši kultūras norisēm būs nozīmīga loma sabiedrības sociālo saikņu stiprināšanai pēc attālinātajos formātos pavadītā laikā. Savukārt pielāgošanās spēja un fleksibilitāte neizbēgami arī turpmāk būs nepieciešamās prasmes kultūras organizāciju dzīvotspējai un veiksmīgai darbībai.

 

Pārskats pieejams pdf versijā Latvijas Kultūras akadēmijas mājas lapas sadaļā šeit, kā arī piedāvājam Latvijas Muzeju biedrības vietnē iepazīties ar Latvijas muzeju pieredzi atsevišķu publikāciju formātā.

 

Izdevējs: Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centrs. Ludzas iela 24, Rīga, LV1003

Redaktore: Līga Ulberte

Dizains un datorsalikums: Inta Kraukle