IzvēlneAizvērt

30.07

ICOM Latvija uzsākusi projektu Latvijas personību muzejos “Ainavu muzealizācija”

2021. gadā, pateicoties VKKF finansējumam, ICOM Latvija uzsākusi projektu Latvijas personību muzejos “Ainavu muzealizācija”. Gada sākumā notika Latvijas personību muzeju izpēte un anketēšana. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tika izvēlēti seši atšķirīgi vides un ainavas kā telpas paplašināšanas muzeji, kuros notika ainavas dokumentēšana – filmēšana.

20. jūlijā filmēšanas grupa bija K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” Bērzes pagastā, P. Upīša Dārzkopības muzejā Dobelē un V. Plūdoņa muzejā “Lejenieki” Ceraukstes pagastā, bet 28. jūlijā darbs turpinājās R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki” Ērgļu pagastā, Brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni” un A. Austriņa memoriālajā muzejā “Kaikaši” Vecpiebalgas pagastā. 

 

 

Projekta mērķis bija apzināt situāciju Latvijas personību muzejos un speciālistu attieksmi pret apkārtējo vidi kā muzeja paplašinājumu. Tikai daži muzeja speciālisti uzskatīja, ka ainava nav būtiska un neietekmē muzeja darbu, lielākā daļa atzina muzeju kā kompleksu un vērtīgu kultūras objektu.

 

Projekta otrais posms turpināsies 2022. gadā ar starptautisku konferenci Rīgā, kur speciālisti no dažādām valstīm iepazīstinās ar savām problēmām un veiksmes stāstiem sargājot un kopjot ainavu muzeja teritorijā. Konferencē būs aicināti arī attiecīgās nozares eksperti - Latvijas ainavu arhitekti, seno dārzu atjaunotāji, dārzkopības speciālisti un kultūrpolitikas vadītāji, lai konferences rezumējumā iegūtu plašāku skatījumu uz izvirzīto problēmu.