IzvēlneAizvērt

29.04

Iepazīsti jauno maģistra programmu “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”

8.maijā plkst. 14.00 Latvijas Kultūras akadēmijā attālināti notiks tikšanās ar studiju interesentiem par jauno, licencēšanas stadijā esošo maģistra programmu “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”.

Pieteikties dalībai tiešsaistes konsultācijās aicinām līdz 6.maijam, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT vai piesakoties Latvijas Kultūras akadēmijas Facebook.com kontā.

Programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” mērķis ir nodrošināt studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas sekmē izpratni par kultūras mantojuma dažādību un nozīmi mūsdienās, tā interpretācijas iespējām, tā potenciālu kā resursam, attīstot kritisku un radošu domāšanas veidu, lai kultūras mantojumu pārvaldītu, interpretētu un komunicētu visdažādākajos veidos.

Programma aplūko kultūras mantojuma jēdzienu, attīstību, atšķirīgās izpratnes un perspektīvas. Pārvaldības tematiskā daļa vērsta uz mūsdienīgas kultūras mantojuma organizācijas stratēģiskās vadības aspektiem, bet interpretācijas un komunikācijas sadaļa vērsta uz sabiedrības iesaistes veicināšanu mantojuma pārvaldībā, moderniem, sabiedrībai draudzīgiem un saistošiem mantojuma interpretācijas veidiem.

Lai nodrošinātu kultūras mantojuma, tā pārvaldības un komunikācijas jomā aktuālu tēmu apguvi, programmā tiks piesaistīts apjomīgs Latvijas pasniedzēju un arī praktiķu skaits, kā arī ārvalstu pasniedzēji. Tāpat 2 kredītpunkti atvēlēti tā saucamajai mainīgajai daļai jeb vieslektoriem. Programma ietver arī Specializācijas praksi 2 KP apjomā un ERASMUS apmaiņas programmu iespēju izmantošanu.

Programmā, pie veiksmīga licencēšanas procesa noslēgšanās, studējošos plānots uzņemt šī gada augustā, studijas plānots uzsākt septembrī, organizējot mācības nedēļu nogalēs. Daļa studiju kursu notiks tikai angļu valodā. Plānotas kā budžeta, tā arī maksas studiju vietas.