IzvēlneAizvērt

31.08

Iespēja pieteikties apmācību semināriem Latvijas novados par muzeju pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Dažādi pētījumi apliecina, ka Latvijā kultūras iestādēs trūkst gan vides pieejamības, gan satura pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (turpmāk CĪV). Vides pieejamība ir ļoti aktuāla cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Latvijā 30 % muzejos diemžēl nav vides pieejamības. Taču tikpat aktuāla ir satura pieejamība. Tās mērķgrupa ir vēl lielāka, jo tajā ietilpst gan cilvēki  ar redzes un dzirdes traucējumiem, gan cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

     

Kā liecina “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” 2020, kultūras organizācijās lielā mērā pietrūkst izpratnes, jo trūkst zināšanu par šo mērķa grupu vajadzībām un risinājumu variantiem. Tādēļ aktuāli iegūt nepieciešamās zināšanas par CĪV, lai uzlabotu muzeju pieejamību šai mērķgrupai.

Risinājumi ne vienmēr prasa lielus finanšu ieguldījumus, bet bieži vairāk zināšanas muzeju darbiniekiem. Arī vides pieejamības jautājumos ir iespējami dažādi risinājumi, kas var atvieglot situāciju, ja vien zina, ko tieši vajag. Uzbrauktuves ir tikai daļa, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem radītu vides pieejamību. Un ir risinājumi, kas vispār neprasa finanšu ieguldījumus. Piemēram, tikai nedaudzi zina, ka cilvēkiem ar GRT un cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būtu jālieto vieglā valoda. Tieši tāpat var padomāt, ko no ekspozīcijām ļaut aptaustīt neredzīgiem cilvēkiem, jo katrā muzejā noteikti ir tādi eksponāti (jāiegādājas tikai cimdiņi). Ļoti daudzi nekad neko pat nav dzirdējuši par t.s. “gaisa cilpām”, kas palīdz uztvert informāciju gan vājdzirdīgajiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, kas arī bieži kļūst vājdzirdīgi.

Projekta mērķis izglītot muzeju darbiniekus par cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem  vajadzībām muzeju pieejamībā.

Lai informētu muzeju darbiniekus, sadarbībā ar Latvijas muzeju biedrību, tiek organizēti 7 apmācību semināri Latvijas novados – Cēsīs, Madonā, Rēzeknē, Tukumā, Dobelē, Liepājā un Rīgā.

Ieplānotas lekcijas par 4 tēmām muzeju pieejamībā:

  • Lekcija – pieejamības jautājumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
  • Lekcija – pieejamības jautājumi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
  • Lekcija – pieejamības jautājumi cilvēkiem ar GRT
  • Lekcija – pieejamības jautājumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem 

 

Visi lektori ir ar lielu pieredzi darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katras lekcijas un diskusiju daļas garuma 1 stunda 45 minūtes. Semināra beigās auditorijai tiks lūgts aizpildīt nelielu atgriezeniskās saites aptaujas lapu.

Muzeji pēc semināra saņemts bezmaksas lietošanā semināra materiālu kopsavilkumu – galvenās vadlīnijas pieejamības jautājumos dažādām grupām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Pirmais seminārs Rīgā notika 9. septembrī 10.00 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Jaņa Rozentāla laukumā 1. 

 

Nākamie semināri ar šādu pat saturu, norisināsies:

16. septembrī Tukumā, Tukuma muzejā,

Reģistrācijas saite: šeit.

30. septembrī Dobelē, Dobeles novadpētniecības muzejā,

Reģistrācijas saite: šeit.

7. oktobrī Cēsīs, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā,

Reģistrācijas saite: šeit.

14. oktobrī Liepājā, Liepājas muzejā,

Reģistrācijas saite: šeit.

21. oktobrī Madonā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

Reģistrācijas saite: šeit.

28. oktobrī Rēzeknē, Latgales kultūrvēstures muzejā

Reģistrācijas saite: šeit.

 

Dalībniekiem ir nepieciešams derīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Sertifikāti un personu apliecinoši dokumenti tiks pārbaudīti pie reģistrācijas.

 

Foto: Daniel Ali. Unsplash