IzvēlneAizvērt

23.03

Kultūras organizāciju pieredzes stāsti: Muzeji

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Tālākizglītības centrs ar Valsts Kultūrkapitāla fonda programmas “KultūrElpa” atbalstu ir sagatavojis izdevumu par Latvijas kultūras institūciju pieredzi, veidojot Covid-19 pandēmijas laikā kultūras piedāvājumu digitālajā vidē. Izdevumā “Kultūras piedāvājums ierobežotas saskarsmes apstākļos. Latvijas kultūras organizāciju pandēmijas laika pieredze un atziņas” iekļauti 25 pieredzes stāsti, kuros atklātas ne tikai grūtības, ko kultūras norišu rīkotājiem nācies pārvarēt, bet arī ieguvumi no pandēmijas laikā piedzīvotā. Piedāvājam Latvijas Muzeju biedrības vietnē iepazīties ar Latvijas muzeju pieredzi atsevišķu publikāciju formātā.

 

Latvijas muzeji pandēmijas laikā ir attīstījuši jaunas pieejas, digitālos rīkus un radošos risinājumus, lai saglabātu savu auditoriju. Galvenie izaicinājumi bijuši domāšanas maiņa, atvērtība inovācijām, digitālo tehnoloģiju apgūšana un pielietošana, kā arī entuziasms turpināt darbu arī ārkārtējos apstākļos. Lielu ieguldījumu muzeju nozares izglītošanā, saliedētībā un savstarpējā atbalstā ir devusi Latvijas Muzeju biedrība, kas palīdz realizēt kolektīvas inovācijas, kas tālāk pozitīvi ietekmē visu nozari.

Muzeja izglītojošais piedāvājums ir ticis pārcelts uz interneta vidi, veidojot virtuālas izstādes ar ekskursijām, digitālos katalogus, izglītojošas lekcijas un seminārus. Digitālie risinājumi bijuši dažādi – sākot no ļoti vienkāršiem, kas atspoguļo klātienes norises, līdz pārdomātiem, tehniski un saturiski īpaši veidotiem produktiem tiešsaistē.

Muzeji ir paplašinājuši savu darbības telpu, rīkojot izstādes brīvā dabā, izstādot ekspozīcijas skatlogos, veidojot kultūrvēsturiski izzinošus maršrutus mobilajās aplikācijās, kurus katrs individuāli var izmantot sev piemērotā laikā.

Reaģējot uz sabiedrības noskaņojumu, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Laikmetīgās Mākslas centrs ir veidojuši mākslas terapijas nodarbības muzejā, caur mākslas prizmu piedāvājot pašizziņas un pašrefleksijas pieredzi. Šāds piedāvājums ir izrādījies auditorijai ļoti nepieciešams.

Muzeji turpina apgūt jaunas idejas un sekot līdzi savas auditorijas noskaņojumam, uzsverot klātienes apmeklējuma pieredzes unikalitāti un vienlaikus adaptējot jaunas metodes, lai radītu jaunus produktus, papildinot un paplašinot muzeju piedāvājumu.