IzvēlneAizvērt

06.07

Latvijas muzeju biedrības aktualitātes un iespējas Latvijas muzejiem

Kopš jūnija pieejams katalogs “Muzeji Latvijā

Latvijas Muzeju biedrība ir izveidojusi jaunu un lietotājam ērtu muzeju katalogu “Muzeji Latvijā”. Katalogs kalpo kā noderīgs rīks ikvienam interesentam, lai atrastu jaunāko informāciju par Latvijas muzejiem un to piedāvājumu. Ja Jūsu muzeja profilā nepieciešams aktualizēt vai papildināt informāciju, lūdzam sūtīt ziņu uz e-pastu: muzeji@muzeji.lv

Šobrīd notiek darbs pie informācijas tulkojuma un ievietošanas  angļu valodā. Pastāv iespēja, ka šovasar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atvērs jaunu programmu, kas saistīta ar tūrisma pakalpojumu pilnveidošanu. Ja Latvijas Muzeju biedrības katalogs  atbildīs kritērijiem, iesniegsim projektu muzeja kataloga tulkojumam arī uz citām biežāk izmantotajām valodām.


LMB ieguvusi VKKF finansējumu “Kultūras mantojums ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai

Latvijas Muzeju biedrība jau kopš pagājušā gada gatavojusi augsni jaunam savas darbības virzienam – ilgtspējība Latvijas muzejos. Tagad Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis iesniegto projektu “Kultūras mantojums ilgtspējīgai attīstībai”. Šis projekts ir turpinājums Latvijas muzeju dienas vebināram “Vienlīdzība, dažādība un iekļaušana muzejos ilgtspējīgas attīstības paradigmā un ārpus tās”, kas notika sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Latvijas Muzeju biedrība turpinās piesaistīt finansējumu tēmas attīstībai, pārstāvot savu biedru intereses un nodrošinot pieredzes apmaiņu.

Projekta ietvaros notiks septiņu vebināru cikls ar Henrija Makgī (Henry McGhie) dalību, katru vebināru veltot rokasgrāmatas “Muzeji un ilgtspējīgas attīstības mērķi” izvērsto tēmu apgūšanai. Projektā iegūtais finansējums ļaus realizēt arī analītisku rakstu sēriju LMB mājaslapā.

 

#TiekamiesTagad otrais posms – maršruti vienas vai divu dienu izbraucieniem

Muzeju atkal atvēršanas kampaņas pirmais posms noslēdzies līdz ar dalību Rīgas tūrisma attīstības aģentūras veidotajā kampaņā un Muzeju kataloga atklāšanu.

Otrajā posmā plānojam sadarbībā ar muzejiem un  tūrisma attīstības aģentūrām sagatavot 1-2 dienu maršrutus, iekļaujot tajos muzejus, tā no savas puses veicinot iekšējo tūrismu šajā sezonā.

Pateicoties Turaidas muzejrezervāta atbalstam, uzsākta sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju. Tās ietvaros asociācija sagatavos saturiskos piedāvājumus vienas līdz divu dienu maršrutiem individuāliem ceļotājiem (kultūras mantojuma vietas, apskates objeki, aktivitātes un ēdināšanas pakalpojumi) iekšējā tūrisma veicināšanai, savukārt LMB nodrošinās vienotu dizainu un jaunus komunikācijas kanālus. Tāpat LMB sniegs ieguldījumu “Radošās industrijas un tūrisms” projekta ietvaros kultūras mantojuma organizāciju kontekstā.

Aicinām atsaukties muzejus (rakstiet muzeji@muzeji.lv), kas atbalstītu sadarbības uzsākšanu ar Kurzemes tūrisma asociāciju, Zemgales tūrisma asociāciju un Latgales tūrisma asociāciju, lai jau augustā varētu piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem vienas vai divu dienu maršrutus Latvijas apceļošanai šajos reģionos!

 

Jaunas iespējas muzejiem iegūt finansējumu VKKF veidotās mērķprogrammās

LMB saņēmusi atbildes uz LR Kultūras ministrijai, LR Finanšu ministrijai un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sūtītajām vēstulēm par muzeju nozares zaudējumiem, kuros aicinājām rast vienotu atbalsta instrumentu muzeju atbalstam, neatkarīgi no muzeja juridiskās formas. Esam saņēmuši informāciju, ka Kultūras ministrija ir izstrādājusi kultūras nepārtrauktības plānu, kura ietvaros Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) īstenos kultūras nozares stabilizācijas un attīstības mērķprogrammas. 

Aicinām muzejus aktīvi sekot līdzi informācijai par jaunākajām mērķprogrammām VKKF un rast iespēju pieteikt tajās uz muzeju attīstību vērstus projektus.

Šobrīd ir izsludināta mērķprogramma “Latvijas skolas somas satura radīšana”, kurā projektus varēs iesniegt no 17.augusta līdz 11.septembrim. 

Tāpat ir plānots izsludināt vēl šādas mērķprogrammas, kurās varēs pieteikties arī muzeji:

1. VKKF mērķprogramma „Muzeju nozares pakalpojumu attīstība".

2. VKKF mērķprogramma „Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja".

3. Valsts kultūrkapitāla fonda īstenota mērķprogramma „Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs".

 

Muzeju nomenklatūras sakārtošana

LR Kultūras ministrija, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu (turpmāk – Arhīvu), ir ieskicējusi risinājumus muzeju krājuma un lietvedības dokumentu uzskaites sakārtošanai. Arhīva dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisija ir atzinusi, ka muzeju krājumu dokumenti ir jākārto un jāglabā kopā ar muzeju krājumu, tos nenododot Arhīvā vispārējā valstī noteiktā kārtībā, bet ilgstoši atstājot lietošanai muzejos. 

Lai turpinātu iesākto, ir nolemts šī gada rudenī, sadarbojoties Arhīva, muzeju un Kultūras ministrijas speciālistiem, izstrādāt muzeju paraugnomenklatūru un metodiskos materiālus, lai precizētu muzeju krājuma, vispārējās lietvedības un pētniecības dokumentu glabāšanas ilgumu un sakārtošanas prasības.

Ja vēlaties līdzdarboties muzeju paraugnomenklatūras un metodisko materiālu izstrādē, lūdzam sūtīt ziņu uz e-pastu: muzeji@muzeji.lv.