IzvēlneAizvērt

08.01

Latvijas Muzeju padome aicina izteikt viedokli par Muzeju nozares stratēģiju 2021-2027

2020. gadā sākts darbs pie Latvijas muzeju nozares stratēģijas jaunajam plānošanas periodam. Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa un Latvijas Muzeju padome ir saņēmusi muzeju priekšlikumus, rudenī notika vērtīga muzeju nozares pārstāvju saruna par nozares SVID analīzi. 

Lai arī strauji mainīgajos apstākļos prognozēt un detalizēti plānot nav iespējams, šobrīd muzeju nozarei ir būtiski vienoties par galvenajiem darbības virzieniem. 

Darbības virzieni un ar tiem saistītie mērķi ir kā nozares dalībnieku savstarpēja vienošanās un kopīga apņemšanās, kā vārdā mēs vēlamies strādāt un kam tērēt savu resursu. Atbildība par mērķu īstenošanu jāuzņemas katram, kurš jūt piederību muzeju nozarei.

 

Lūdzam sniegt atbildes uz šīs veidlapas jautājumiem līdz 2021. gada 15. janvārim: bit.ly/Muzeji_2021_2027 
Saite uz muzeju direktoru un vadītāju sanāksmē demonstrēto stratēģijas ieceri šeit: ej.uz/81tf 


 

Papildu informācija: 

Daina Ratniece, Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa 

E: Daina.Ratniece@km.gov.lv

Una Sedleniece, Latvijas Muzeju padome

E: Una.Sedleniece@lnmm.lv