IzvēlneAizvērt

04.07

Muzeji un administratīvi teritoriālā reforma

Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas muzeju padome sadarbosies, lai atbalstītu muzejus administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) kontekstā, piedāvājot darbības posmu un laika plāna ietvaru.

Lai vieglāk veidotu konstruktīvas sarunas un diskusijas ar kolēģiem novados, LMB un LMP ir sagatavojusi tabulu,  kas indikatīvi norāda uz potenciālajām izmaiņām muzeju darbā.

Turpmākie darbi:

1. LMB identificē novadus, kuros muzejus ietekmē ATR un muzeji vēlas proaktīvi vadīt izmaiņas, izstrādājot priekšlikumus turpmākai sadarbībai.

Laika posms: 2020. gada jūnijs – jūlijs (paveikts)

2. Identificētajos novados muzeji izvēlas iniciatīvas vadītāju, kurš koordinē savstarpējo saziņu novada ietvaros un izstrādā piemērotāko turpmākās sadarbības scenāriju (vai vairākus).

Laika posms: 2020. gada jūlijs

3. LMB un LMP kopīgi organizē reģionālos forumus, kuros novadu muzeji prezentē potenciālos scenārijus, aicina uz diskusijām un viedokļu apmaiņu ar mērķi identificēt katra scenārija pozitīvos un negatīvos efektus. 

Laika posms: 2020. gada augusts

4. LMB, LMP un potenciāli Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un VARAM organizē nacionāla mēroga pasākumu un publicē vairākus rekomendējošos scenārijus ar stiprajām un vājajām pusēm (ar piemēriem), lai iedrošinātu novadus, kuriem nav bijusi iespēja proaktīvai rīcībai vasarā, izskatīt sadarbības iespēju scenārijus, izvēloties savai situācijai atbilstošāko.

Laika posms: 2020. gada septembris

5. LMB, LMP, LPS pēc nepieciešamības atbalsta muzejus sarunās ar novadiem par atbilstošākā scenārija izvēli un iestrādi normatīvajos aktos. 

Laika posms: 2020. gada septembris – decembris