IzvēlneAizvērt

02.10

Notikusi pirmā reģionālā diskusija par administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz muzeju nozari

Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājies 2020. gada 23. jūnijā. Jaunās pašvaldību domes darbu uzsāks 2021. gada jūlijā, kam attiecīgi sekos izmaiņas līdzšinējā pašvaldību darbībā un pārvaldībā.

Reformas īstenošanas gaitā atklāts ir jautājums, kā teritoriālā iedalījuma maiņa ietekmēs kultūrtelpas attīstību, īpaši novados esošo muzeju darbību, pārvaldību un attīstību. Lai aktualizētu šos jautājumus, Latvijas Muzeju biedrība aicina reģionu muzeju pārstāvjus uz diskusijām, lai kopīgi apzinātu problēmjautājumus, meklētu risinājumus un formulētu reģionu muzeju nostāju administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.

29. septembrī Latgales Kultūrvēstures muzejā, Rēzeknē norisinājās Latgales reģiona muzeju pārstāvju tikšanās, kurā piedalījās sešpadsmit pašvaldību muzeji.

Reģiona ietvaros pēc ATR īstenošanas bez izmaiņām pārvaldībā darbosies jaunizveidotā Augšdaugavas novada muzeji, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Ludzas Novadpētniecības muzejs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs un Latgales Kultūrvēstures muzejs. Lielākās pārmaiņas skars jaunizveidoto Rēzeknes, Balvu un Preiļu novadu muzeju tīklu, apvienojot līdz pat pieciem akreditētiem muzejiem vienas pašvaldības ietvaros. LMB iniciētā diskusija bija iespēja satikties, lai kopīgi runātu par turpmāku muzeju sadarbību, attīstību un iespējamajiem draudiem muzeju darbībai vienas pašvaldības ietvaros, kā arī aktualizētu citus muzeju nozarē aktuālus jautājumus.

Diskusijas gaitā tika apzināti būtiskākie faktori, kas ietekmētu turpmāku muzeju darbību pēc ATR īstenošanas. Viens no svarīgākajiem problēmajautājumiem, ko uzsvēra visi muzeju pārstāvji, ir finansējuma apjoms un pārdale. Vai muzeji ar mazāku darbinieku skaitu un kapacitāti nebūs zaudētāji novada centra muzejam? Iespējamie draudi tiek saistīti ar optimizāciju, līdzfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanā un nevienlīdzīgu atalgojumu starp viena novada muzejiem. Kā būtisks priekšlikums no muzeju pārstāvju puses izskanēja piedāvājums ieviest vienotu algas sistēmu visiem Latvijas muzejiem, atbilstoši amata klasifikatoram, lai izslēgtu situāciju, ka muzeja speciālista atalgojums, nereti apvienojot pat vairākus amatus un darba pienākumus, krasi neatšķiras no valstī noteiktās minimālās algas.   

Līdzās finansējumam muzeju darbībai aktualitāti saglabā infrastruktūras nesakārtotība (telpu trūkums, pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), kas traucē atjaunot vai mūsdienīgot reģiona muzeju produktu piedāvājumu. Vairāki muzeji akcentēja arī komunikācijas speciālista trūkumu un vēlmi papildināt darbinieku prasmes un zināšanas, rosinot deleģēt tālākizglītības funkcijas arī nevalstiskajām organizācijām.  

Vienojošais faktors ir arī muzeju neziņa par pakļautību jaunizveidoto pašvaldības ietvaros, proti, kā tiks veidota novadu struktūra un kam pakļausies muzeji – kultūras pārvaldei, nodaļai vai jauniem nodibinājumiem.

Reģiona muzeju pārstāvji diskusijas gaitā atzina, ka, lai arī ir iespējams rast kopsaucējus muzeju misiju formulējumos un darbībā, katrs no muzejiem vēlas saglabāt savu patstāvību un identitāti materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā noteiktas kultūrvēsturiskās teritorijas ietvaros. Lai to īstenotu, ir nepieciešams veidot dialogu ar pašvaldību vadītājiem un aktualizēt muzeju lomu kultūras un izglītības procesu norisē un attīstībā.     

Vidzemes reģiona muzeju tikšanās notiks 5. oktobrī, plkst. 14:00, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9, Cēsīs. Diskusijā aicināti piedalīties ne tikai muzeju pārstāvji, bet arī pašvaldību pārstāvji, lai iezīmētu administratīvi teritoriālo reformu no pašvaldību skatu punkta un sniegt jums iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus. Savu dalību Vidzemes muzeju diskusijā ir apstiprinājis Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Vidzemes muzeju tikšanās koordinatore Kristīne Skrīvere.

Zemgales reģiona muzeju tikšanās arī notiks 5.oktobrī plkst. 10:00 Doles Tautas namā Ķekavā. Zemgales muzeju tikšanās koordinatore Liene Johansone.