IzvēlneAizvērt

26.05

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina darbā mākslas ekspertu rakstniecības nozarē

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt krājuma komplektēšanu saskaņā ar muzeja krājuma komplektēšanas politiku un īstenot sadarbību ar muzejisko priekšmetu īpašniekiem;
 • Veikt savā pārziņā esošo kolekciju izpēti un kvalitātes analīzi (aktualizēt informāciju par nepilnīgām un papildināmām kolekcijām; par priekšmetu dublikātiem, par priekšmetiem bez muzejiskas vērtības u. tml.);
 • Veikt jauniegūto muzeja priekšmetu dokumentēšanu un apstrādi;
 • Veikt savā pārziņā esošo kolekciju apstrādi (aprakstu precizēšana saskaņā ar krājuma noteikumiem) un ievadīt informāciju muzeja krājuma uzskaites sistēmā MUPUS;
 • Piedalīties muzeja ietvaros izveidotajās projektu darba grupās; sadarbībā ar grupas vadītāju nodrošināt attiecīgajam projektam nepieciešamo informāciju par krājumā esošajiem materiāliem;
 • Izstrādāt un īstenot projektus, kas saistīti ar krājuma izpētes rezultātu prezentāciju (konferences, pasākumu un lekciju cikli u. c.).

 

Prasības pretendentiem:

 • Akadēmiskā izglītība humanitārajās zinātnēs (vēlams maģistra grāds) vai radniecīgā jomā, padziļināta izpratne par trimdas literatūru tiks uzskatīta par priekšrocību; 
 • Zināšanas literatūras vēsturē, izpratne par literatūras un kultūras aktualitātēm;
 • Teicamas valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • Ļoti labas datortehnikas lietošanas prasmes, pieredze darbā Word, Excel un interneta pārlūkprogrammām;
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu;
 • Labas rakstiskas un mutiskas komunikācijas spējas;
 • Spēja strādāt komandā, kā arī patstāvīgi organizēt savu darbu.

 

Muzejs piedāvā:

 • atbildīgu darbu nacionāla mēroga muzejā;
 • atalgojumu (no 1000,00 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • papildatvaļinājuma dienas (līdz 8 darba dienām);
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc nostrādātiem 3 mēnešiem.   
 • interesantu darba vidi un atsaucīgus, zinošus un profesionālus kolēģus;
 • darba vietu Muzeju krātuvju kompleksā Pulka ielā 8, Rīgā.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju pretendentam jāiesniedz līdz 2023. gada 11. jūnijam, nosūtot uz e-pastu: muzejs@rmm.lv ar norādi “Mākslas eksperts”. 

 

Informācija pa tālruni 67509260 un Rakstniecības un mūzikas muzeja mājaslapā.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Pretendentu vērtēšanas komisija nevērtēs tos pieteikumus, kuriem nebūs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.
Atlases konkurss notiks divās kārtās.

Pirmā kārta – pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem.

Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Komisijai ir tiesības organizēt trešo atlases kārtu, organizējot praktiska uzdevuma izpildi, ja pretendenti ir saņēmuši vienlīdzīgu punktu skaitu.

Muzejs lūdz pretendentus, piesakoties dalībai atlases konkursā, nesniegt papildu datus, tostarp īpašu kategoriju personas datus, kas nav nepieciešami, lai izvērtētu pretendenta atbilstību konkrētajai vakancei. Gadījumā, ja pretendents iesniedz personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesa ietvaros, uzskatāms, ka pretendents piekritis šādu personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rakstniecības un mūzikas muzejs informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rakstniecības un mūzikas muzejs, kontaktinformācija: Pulka iela 8, Rīga, LV-1007.