IzvēlneAizvērt

18.05

Sveicam Starptautiskajā Muzeju dienā!

Esam pateicīgi par biedru uzticību, atsaucību un ieinteresētību Latvijas Muzeju biedrības piedāvātajās aktivitātēs! Paldies kolēģi, ir prieks būt daļai no muzeju saimes un strādāt ciešā sadarbībā ar ikvienu no jums! Šajā laikā vēlam nezaudēt īpašo muzejnieka spītu izturēt jebkuru pārbaudījumu, rodot risinājumu katrā situācijā. Lai pandēmijas laika pieredze sniedz labākas iespējas muzeju nākotnei!

2021. gada Starptautiskās Muzeju dienas tēma: Muzeju nākotne: atgūties un pārvērtēt.

Muzeju dienas moto raksturo muzeju un sabiedrības noskaņojumu. Vairāk kā gadu dzīvojam un strādājam Covid-19 pandēmijas apstākļos un muzeji tāpat kā citas nozares, mēģina atgūties un meklēt risinājumus veiksmīgai darbībai un sadarbībai, muzeju lomas nostiprināšanai sabiedrībā. Šodien pārliecināmies, ka sabiedrībai vairāk nekā iepriekš ir nepieciešami atvērti muzeji un muzejiem – apmeklētājs klātienē.

Tieši pirms gada uzsākām projektu, lai iepazīstinātu muzejus ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Izvērtējot gada ietvaros aizvadītos notikumus un sasniegumus, esam realizējuši daudzveidīgu programmu, kas aicināja muzeju speciālistus ieviest praksē Ilgtspējīgas attīstības mērķus un strādāt ar tiem ikdienā, jo ikviena muzeja darbība ir pienesums, lai mēs darītu pasauli labāku.

Mēs vēlamies pateikt paldies mūsu sadarbības partneriem – LR Kultūras ministrijai, Latvijas Muzeju padomei, ICOM Latvija, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Eiropas Muzeju Organizāciju tīklam, Izglītības Iniciatīvu centram, biedrībai LAPAS, mūsu sadarbības partneriem nevalstiskajā sektorā par kopīgi īstenotajiem projektiem un uzticību mums, kā arī paldies Latvijas medijiem par profesionālu sadarbību, ieinteresētību un viedokļa uzklausīšanu.

Pateicoties sekmīgai sadarbībai ar dažādu nozaru pārstāvjiem, esam radījušu vairākus nozarei būtiskus projektus: “Latvijas Skolas somas” meklēšanas rīku, ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek piemēroti Latvijas muzeju videi un meklēti labie piemēri, sākts darbs pie elektronisko biļešu sistēmas izveides, sadarbībā ar Mobilly. Šie projekti ir palīgs muzeju ikdienas darbā, bet galvenais, tie ir kā “tilti”, kas savieno un nostiprina muzeju un citu nozaru, kā arī muzeju un sabiedrības attiecības. Mēs lepojamies ar šiem projektiem un aicinām tiekties uz jaunu mērķu sasniegšanu.

Paldies biedriem par profesionalitāti, degsmi un aizrautību. Mums ir ļoti nozīmīga katra biedra uzticība un iesaiste aktuālu jautājumu risināšanā!