IzvēlneAizvērt

01.11

Trīs vakances Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā – tekstila materiālu restaurators, keramikas un stikla izstrādājumu restaurators, arheoloģisko un metāla priekšmetu restaurators

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” aicina pastāvīgā darbā tekstila materiālu restauratoru [prof.kods 2651 42].​

Darba pienākumi:

 • veikt Jelgavas muzeja un tā filiāles krājuma tekstila priekšmetu apsekošanu, stāvokļa izvērtēšanu, apkopi gan krājumā gan ekspozīcijās;
 • veikt Jelgavas muzeja un tā filiāles tekstila priekšmetu iepakošanu uzglabāšanai, transportēšanai; 
 • sniegt norādījums Jelgavas muzeja un tā filiāles tekstila priekšmetu eksponēšanai;
 • piedalīties Jelgavas muzeja un tā filiāles un Vecpilsētas ielas 14 rīkotajos pasākumos;
 • restaurēt vai konservēt muzeju, citu institūciju, vai privātpersonu krājumos esošos priekšmetus;
 • sniegt konsultācijas par objekta restaurācijas vai konservācijas nepieciešamību;
 • nodrošināt restaurācijas/konservācijas procesa atbilstību nacionālu un starptautisku kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā;
 • sagatavot restaurācijas programmu, ieskaitot izmaksu tāmi;
 • dokumentēt restaurācijas darbu procesu;
 • sagatavot un veikt izglītojošas nodarbības [vismaz 1x ceturksnī].

Prasības:  

 • izglītība restaurācijas jomā (bakalaurs, 1.līmeņa izglītība);
 • restauratora kvalifikācija – meistars vai vecmeistars (vēlama) ;
 • datorprasmes, t.sk. darbs ar grafiskajām programmām.

Prasmes: 

 • izpratne un zināšanas par restaurācijas procesu kopumā, par restaurācijas procesa norisi un tā dokumentēšanu [restaurācijas pase] , par restauratora ētiku.

 

Pilna laika darbs: darba dienās no 8:00 līdz 17:00, ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00.

Darba vietas adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgava

Darbu jāsāk: ar 2023. gada janvāri

Atalgojums: 41. amata saime, IV līmenis, 10 mēnešalgu grupa – 1259,00 EUR [brutto ]

CV sūtīt uz e-pastu: muzejs@muzejs.jelgava.lv  

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” aicina pastāvīgā darbā keramikas un stikla izstrādājumu restauratoru [prof.kods 2651 41].​

 

Darba pienākumi:

 • veikt Jelgavas muzeja un tā filiāles krājuma keramikas un stikla izstrādājumu apsekošanu, stāvokļa izvērtēšanu, apkopi gan krājumā gan ekspozīcijās;
 • veikt Jelgavas muzeja un tā filiāles keramikas un stikla izstrādājumu iepakošanu uzglabāšanai, transportēšanai; 
 • sniegt norādījums Jelgavas muzeja un tā filiāles keramikas un stikla izstrādājumu eksponēšanai;
 • piedalīties Jelgavas muzeja un tā filiāles un Vecpilsētas ielas 14 rīkotajos pasākumos;
 • restaurēt vai konservēt muzeju, privātpersonu vai citu institūciju krājumos esošos priekšmetus;
 • sniegt konsultācijas par objekta restaurācijas vai konservācijas nepieciešamību;
 • nodrošināt restaurācijas procesa atbilstību nacionālu un starptautisku kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā;
 • sagatavot restaurācijas programmu, ieskaitot izmaksu tāmi;
 • dokumentēt restaurācijas darbu procesu;
 • sagatavot un veikt izglītojošus pasākumus un/vai nodarbības [vismaz 1x mēnesī].

 

Prasības:  

 • izglītība restaurācijas jomā (bakalaurs, 1.līmeņa izglītība);
 • restauratora kvalifikācija – meistars vai vecmeistars (vēlama) ;
 • datorprasmes, t.sk. darbs ar grafiskajām programmām.

Prasmes:

 • izpratne un zināšanas par restaurācijas procesu kopumā, par restaurācijas procesa norisi un tā dokumentēšanu [restaurācijas pase].

 

Pilna laika darbs: darba dienās no 8:00 līdz 17:00, ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00.

Darba vietas adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgava

Darbu jāsāk: ar 2023. gada janvāri

Atalgojums: 41. amata saime, IV līmenis, 10 mēnešalgu grupa – 1259,00 EUR [brutto ]

CV sūtīt uz e-pastu: muzejs@muzejs.jelgava.lv  

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” aicina pastāvīgā darbā arheoloģisko un metāla priekšmetu restauratoru [prof.kods 2651 44].​

 

Darba pienākumi:

 • veikt Jelgavas muzeja un tā filiāles krājuma arheoloģisko un metāla priekšmetu  
 • apsekošanu, stāvokļa izvērtēšanu, apkopi gan krājumā gan ekspozīcijās;
 • veikt Jelgavas muzeja un tā filiāles arheoloģisko un metāla priekšmetu iepakošanu uzglabāšanai, transportēšanai; 
 • sniegt norādījums Jelgavas muzeja un tā filiāles arheoloģisko un metāla priekšmetu eksponēšanai;
 • piedalīties Jelgavas muzeja un tā filiāles un Vecpilsētas ielas 14 rīkotajos pasākumos;
 • restaurēt vai konservēt muzeju, privātpersonu vai citu institūciju krājumos esošos priekšmetus;
 • sniegt konsultācijas par objekta restaurācijas vai konservācijas nepieciešamību;
 • nodrošināt restaurācijas procesa atbilstību nacionālu un starptautisku kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā;
 • sagatavot restaurācijas programmu, ieskaitot izmaksu tāmi;
 • dokumentēt restaurācijas darbu procesu;
 • sagatavot un veikt izglītojošus pasākumus un/vai nodarbības [vismaz 1x mēnesī].

 

Prasības:  

 • izglītība restaurācijas jomā (bakalaurs, 1.līmeņa izglītība);
 • restauratora kvalifikācija – meistars vai vecmeistars (vēlama) ;
 • datorprasmes, t.sk. darbs ar grafiskajām programmām.

Prasmes: 

 • izpratne un zināšanas par restaurācijas procesu kopumā, par restaurācijas procesa norisi un tā dokumentēšanu [restaurācijas pase].

Pilna laika darbs: darba dienās no 8:00 līdz 17:00, ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00.

Darba vietas adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgava

Darbu jāsāk: ar 2023. gada janvāri

Atalgojums: 41. amata saime, IV līmenis, 10 mēnešalgu grupa – 1259,00 EUR [brutto ].

CV sūtīt uz e-pastu: muzejs@muzejs.jelgava.lv  

 

Pieteikšanās visām vakancēm līdz 2022. gada 22. decembrim.