IzvēlneAizvērt

29.07

Trīs vakances Rīgas Skolu muzejā: krājuma glabātājs, izglītības metodiķis, izglītības pedagogs

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem:

Izglītības pedagogs Rīgas Skolu muzejā

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai augstākā profesionālā izglītība,
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu zināšanas (vēlams krievu un angļu val.),
 • labas iemaņas darbā ar elektrotehniku, datortehniku un speciālo tehniku,
 • vēlama pieredze izglītības sistēmā, interešu vai profesionālās ievirzes izglītības darbā,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, precizitāte, iniciatīva, spēja strādāt komandā.

Galvenie darba pienākumi:

 • pārzināt un pielietot dažādu  muzeja komunikatīvā darba formu - ekskursiju, konkursu, pēcpusdienu, tikšanos, tradīciju, u.c pielietošanu muzeja darbā;
 • vadīt ekskursijas muzeja ekspozīcijā un izstādēs;
 • piedalīties muzeja plānā paredzēto tematisko izstāžu sagatavošanā;
 • konsultēt muzeja apmeklētājus un speciālistus;
 • organizēt un vadīt zinātniski izglītojošus un reklāmas pasākumus dažādu izglītības iestāžu piesaistīšanai muzejam, veicināt muzeja izstāžu un ekspozīciju popularizēšanu;
 • ieteikt un izstrādāt jaunas, muzeja saturam atbilstošas izglītojošās programmas;
 • organizēt muzejā izglītības vēstures materiālu zinātnisko izpēti, t.sk., veicot izpēti arhīvos un sekmēt krājuma materiālu izmantošanu dažādās izstādēs, projektos, publikācijās;
 • piedalīties auditorijas izpētes darbā un veikt apmeklētāju statistisko uzskaiti;
 • piedalīties izstāžu, ekspozīciju, pasākumu reklamēšanas, iekārtošanas un novākšanas darbos;
 • piedalīties muzeja attīstības koncepcijas izstrādāšanā kopā ar citiem muzeja speciālistiem.

Atalgojums: Nepilnas (0,5) likmes mēneša alga pirms nodokļu nomaksas  395.00 EUR
 

Izglītības metodiķis Rīgas Skolu muzejā

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai augstākā profesionālā izglītība,
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu zināšanas (vēlams krievu un angļu val.),
 • labas iemaņas darbā ar elektrotehniku, datortehniku un speciālo tehniku,
 • vēlama pieredze izglītības sistēmā, interešu vai profesionālās ievirzes izglītības darbā,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, precizitāte, iniciatīva, spēja strādāt komandā.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt muzeja zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu;
 • organizēt un vadīt  muzeja pasākumus;
 • izstrādāt metodiskus norādījumus ekskursiju sagatavošanai un vadīšanai par dažādām muzeja specifikai atbilstošām tēmām, dažādām mērķauditorijām, t.sk. skolēniem, pieaugušajiem, ģimenēm, pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • piedalīties auditorijas izpētes darbā un strādāt pie jaunu pedagoģisko programmu izveides, izmantojot un ieviešot jaunāko tehnoloģiju sasniegumus;
 • izstrādāt izglītojošās darbības metodiku, atbilstoši muzeja krājuma un muzeja zinātniskās darbības virzienam;
 • strādāt pie muzeja publiskā tēla un atpazīstamības popularizēšanas; sagatavot muzeja piedāvājumu, bukletus, suvenīrus  u.c. informāciju; uzturēt un regulāri papildināt muzeja mājas lapu saturu;
 • līdzdarboties muzeja krājuma komplektēšanā un papildināšanā;
 • konsultēt muzeja apmeklētājus un speciālistus;
 • piedalīties muzeja attīstības koncepcijas izstrādāšanā kopā ar citiem muzeja speciālistiem.

Atalgojums: Pilnas likmes mēneša alga pirms nodokļu nomaksas  874.00 EUR. Nepilna (0,25) likme, perspektīvē - 0,5.
 

Krājuma glabātājs Rīgas Skolu muzejā

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai augstākā profesionālā izglītība,
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu zināšanas (vēlams krievu un angļu val.),
 • labas iemaņas darbā ar elektrotehniku, datortehniku un speciālo tehniku,
 • vēlama pieredze izglītības sistēmā, interešu vai profesionālās ievirzes izglītības darbā,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, precizitāte, iniciatīva, spēja strādāt komandā.

Darba galvenie pienākumi:

 • glabāt muzeja krājumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • līdzdarboties krājuma komplektēšanā un veidošanā;
 • pieņemt muzeja priekšmetus glabāšanā, veikt to uzskaiti, signēšanu un aprakstīšanu;
 • reģistrēt krājuma priekšmetus klasifikatoros un katalogos, sagatavot visu ar krājumu saistīto dokumentāciju (pieņemšanas-nodošanas aktus, deponēšanas līgumus u.c.);
 • veikt muzeja krājuma priekšmetu sistemātisku digitalizāciju un priekšmetu zinātnisko izpēti;
 • izvērtējot krājuma priekšmetu stāvokli, sagatavot un izsniegt izstādēm vai ekspozīcijām nepieciešamos krājuma priekšmetus, kā arī organizēt to deponēšanu citiem muzejiem vai iestādēm;
 • nodrošināt un kontrolēt krājuma glabāšanas apstākļus; organizēt krājuma priekšmetu apkopi, konservāciju vai restaurāciju;
 • regulāri veikt krājuma esības pārbaudi (inventarizāciju);
 • konsultēt muzeja apmeklētājus un speciālistus par krājuma priekšmetiem;
 • piedalīties izstāžu, ekspozīciju, pasākumu reklamēšanas, iekārtošanas un novākšanas darbos;
 • piedalīties muzeja attīstības koncepcijas izstrādāšanā kopā ar citiem muzeja speciālistiem.

Atalgojums: Nepilnas (0,5) likmes alga pirms nodokļu nomaksas 300.00 EUR

Iesniedzamie dokumenti: Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un vēlams rekomendācijas – līdz 17.08.2020. sūtīt uz e-pastu: bjcrsp@riga.lv, Krišjāņa Barona iela 99, Rīga. Informācija - 27006037.  Aktuāla līdz 31.08.2020. Darba sākšanas datums - 01.09.2020