IzvēlneAizvērt

Par Mērijas Grīnbergas balvu

Mērijas Grīnbergas balva izveidota 2019. gadā ar mērķi izcelt konkrēta cilvēka ieguldījumu muzeja vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī lai uzsvērtu un atgādinātu sabiedrībai, ka muzeja vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm nozīmīga loma ir muzeja darbiniekiem. Balva tiek pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas ceremonijas ietvaros. 

Iedvesma balvai radās no Latvijas simtgades filmas “Mērijas ceļojums” (režisore Kristīne Želve). Filma stāsta par muzeja darbinieci Mēriju Grīnbergu (1909-1975), kas 1944. gadā devās līdzi vilcienam ar Latvijas mākslas vērtībām, ko centās izvest vācu okupācijas spēki. Pateicoties Mērijai Grīnbergai, mākslas vērtības atgriezās dzimtenē. 

 

Mērijas Grīnbergas balvas nolikums

1. Latvijas Muzeju biedrības (turpmāk – LMB) Mērijas Grīnbergas balvu organizē un pasniedz LMB.

2. Balvas mērķis ir uzteikt personu muzeju nozarē, kura veikusi pašaizliedzīgu darbu, kas sniedzas pāri amata pienākumiem Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un pieejamībā.

3. Vispārīgie noteikumi:

LMB Mērijas Grīnbergas balva (turpmāk – Balva) tiek pasniegta individuālai personai par nozīmīgu un pašaizliedzīgu veikumu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un muzeja krājuma saglabāšanā, popularizēšanā un pieejamības veicināšanā un muzeju nozares attīstībā. Ja Balvai konkrētā gadā nav izvirzīta neviena persona, kas atbilst definētajiem kritērijiem (4), Balvu nepasniedz.   

4. Balvas pasniegšanas kritēriji. 

Balva tiek pasniegta personai, kuras veikums vērtējams kā atbilstošs vismaz vienam no zemāk esošajiem kritērijiem:

4.1. Nozīmīgs ieguldījums, drosme un pašaizliedzība Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un pieejamības veicināšanā, kad, pateicoties vienas personas rīcībai, ieguvēja ir Latvijas muzeju nozare, Latvijas sabiedrība un valsts kopumā.

4.2. Iedvesmojoša rīcība un entuziasms, strādājot muzeju nozares labā, kuras rezultātā ir aizsākušās jaunas iniciatīvas un nozīmīgas pārmaiņas, kas pozitīvi ietekmē vispārējo nozares attīstību. 

5. Žūrijas komisija

5.1. Balvas pretendentus izvirza LMB valde, pieaicināti eksperti un muzeju nozari pārstāvošas organizācijas.

5.2. Ekspertus darbam žūrijas komisijā (turpmāk – Komisija) uzaicina LMB valde, nodrošinot muzeju profesionāļu un sabiedriskās domas pārstāvniecību. 

5.3. No Komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kurš apstiprināts Komisijas sēdē.

5.4. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs un protokolē protokolists, kurš izvēlēts no Komisijas vidus.

5.6. Komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem.

5.7. Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošo lēmumu pieņem Komisijas priekšsēdētājs.

5.8. Ja nav piemērota Balvas kandidāta, Balvu var arī nepiešķirt.

6. Balvas pasniegšana

6.1. Balvas ieguvēju paziņo LMB Gada balvas pasniegšanas dienā – ikgadējā Latvijas Muzeju dienā. 

6.2. Informācija par Balvas ieguvēju tiek publicēta LMB mājaslapā www.muzeji.lv.  

 

Aicinām pieteikumus Mērijas Grīnbergas balvai sūtīt uz e-pastu muzeji@muzeji.lv.