IzvēlneAizvērt

2022. gada 27. maijā Latvijas Muzeju dienas ietvaros Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā Sēļu sēta tika pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2022. Iesniegtos projekts vērtēja žūrijas komisija, kurā ietilpa viens pārstāvis no LMB valdes un četri pieaicinātie komisijas locekļi, pārstāvot dažādas ar muzeju darbību saistītas nozares: Zane Grīnvalde, Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētāja, Jānis Šiliņš, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks, Ingūna Elere, H2E biroja mākslinieciskā vadītāja un vadošā dizainere, Inga Surgunte, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja un Rasma Pīpiķe, RA.DU zināšanu pārneses kustības pārstāve.


 

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu 2022 ieguvējs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Tiešsaistes izglītības programma skolēniem “No-zīmes”

Žūrijas komentārs:

Tiešsaistes izglītības programma skolēniem “No-zīmes” ir aktuāls un nozīmīgs darbs jaunās auditorijas piesaistei un iesaistei. Ietekme uz sabiedrību ir nenovērtējama, tas ir ieguldījums nākotnē. Ir ņemts vērā sociālais aspekts, pieejamība, saprotamība un izprotamība. Tas ir nevainojami īstenots projekts, kas ar vienādu rūpību pārskatījis un no jauna atradis ikkatra soļa no-zīmi - no ieceres līdz rezultātu komunikācijai un izveidoto izglītības programmu īstenošanai. No-zīmes ir paraugs, kā var veidot tiešsaistes programmu muzejā, uzsverot savu unikalitāti, rādot kā plānot, kritiski pārvērtēt un attīstīt arī tik ierastu muzeja pakalpojumu kā muzejpedagoģija. 

 

Žūrijas balva 2022 PAMANĪTS! – Izstāde “Paštrokšņi”

Žūrijas komentārs:

Sociāli aktuāla, nozīmīga un aizkustinoša ekspozīcija. Perfekta vēstījuma vizualizācija un sabiedrības uzrunāšanas forma. Tas ir svarīgs notikums Latvijas izstāžu dzīvē, kas veido un stiprina pievēršanos aktuālām, bet nereti noklusētām tēmām. Izstāde jūtīgi un cieņpilni atklāj slimības pieredzi, apliecina to kā leģitīmu cilvēka dzīves daļu. Izraudzītā koncepcija, verbālā un vizuālā valoda izved gaismā sarežģītus, neērtus jautājumus un rada tiem drošu un estētisku vidi, kurā dzīvot un risināties, noņemot tiem stigmas, neglītuma, baiļu un klusēšanas plīvuru. Būtu vēlams veidot izstādes arī par citām sociāli nozīmīgām tēmām, izmantojot mākslas izteiksmes līdzekļus. 


Balvu par mūža ieguldījumu saņem Jānis Garjāns

Žūrijas komentārs:

Par profesionālu, nozīmīgu un nesavtīgu ieguldījumu muzeju nozarē, kas rezultējies muzejiem būtiskos projektos un darbos! Aktīva līdzdalība un padoms jaunajiem muzeju darbiniekiem sekmē labāku izpratni par muzeju nozīmīgo lomu.

 

 

Savu speciālo balvu piešķīra arī igauņu izstāžu dizaina un ražošanas uzņēmums “MOTOR” un žurnāls “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, izceļot Talsu novada muzeja izstādi “Nenotveramais”.

Katru LMB Gada balvas 2022 nominantu raksturo profesionalitāte, kvalitāte, ilgtspēja, starpdisciplinaritāte, kā arī sabiedrības iesaiste, tādēļ iepazīstinām ar LMB Gada balvas nominantiem un žūrijas komentāriem šeit.