IzvēlneAizvērt

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības principa apvienoti 125 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstāvībai, kā arī  Mēs esam lielākā šāda veida organizācija Latvijā.

 

Latvijas Muzeju biedrība: 


 

Lai kļūtu par LMB institucionālo biedru, valdei jāiesniedz brīvas formas pieteikums, tai pievienojot dibināšanas dokumenta kopiju, kā arī darbību reglamentējoša dokumenta (nolikuma, statūtu, līguma u. tml.) kopiju, kurā izklāstīti institūcijas/ iestādes/organizācijas mērķi, uzdevumi, galvenās funkcijas. Valde apkopo dokumentus, divu nedēļu laikā pieņem lēmumu un nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža rakstveidā to paziņo pieteicējam.

Lai kļūtu par LMB individuālo biedru, izņemot Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas par mūža ieguldījumu saņēmējus, valdei jāiesniedz brīvas formas pieteikums, pamatojot savu atbilstību individuālā biedra statusam un iestāšanās motivāciju. Valde apkopo dokumentus, divu nedēļu laikā pieņem lēmumu un nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža rakstveidā to paziņo pieteicējam. Individuālā biedra dalības maksa gadā – 20,00 EUR.

Lai kļūtu par LMB asociēto biedru, valdei jāiesniedz brīvas formas pieteikums, pamatojot atbilstību asociētā biedra statusam un iestāšanās motivāciju, norādot sadarbības virzienus Biedrības Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai, kā arī pievienojot dibināšanas dokumenta kopiju, kā arī darbību reglamentējoša dokumenta (nolikuma, statūtu, līguma u. tml.) kopiju, kurā izklāstīti institūcijas/ iestādes/organizācijas mērķi, uzdevumi, galvenās funkcijas. Valde apkopo dokumentus, divu nedēļu laikā pieņem lēmumu un nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža rakstveidā to paziņo pieteicējam.


 

Aicinām iepazīties ar detalizētāku informāciju par LMB biedriem un iestāšanos Latvijas Muzeju biedrības statūtu 5. punktā un sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu muzeji@muzeji.lv!