IzvēlneAizvērt

Par Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu 2021

LMB Gada balva ir ikgadējs muzeju nozares konkurss, kura mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos Latvijas Muzeju biedru muzejiskos sasniegumus, veidot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt labo praksi, lai nodrošinātu muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību.

LMB Gada balva 2021 pirmo reizi ir atšķirīga no iepriekšējiem gadiem, jo iesniegtie muzeju projekti tika vērtēti, izvērtējot atbilstību pieciem kritērijiem: oriģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, ilgtspēja un lietojamība.

LMB Gada balvas žūrijas komandu veidoja pieci dažādu jomu profesionāļi: viens pārstāvis no LMB valdes un četri pieaicinātie žūrijas pārstāvji atbilstoši konkrētām profesionālajām jomām: Inga Surgunte, Tatjana Raičiņeca, Rasma Pīpiķe, Zane Grīnvalde un Jānis Šiliņš.

LMB Gada balvai 2021 pavisam saņemti 54 pieteikumi. Žūrijas komisija, izvērtējot visus projektu pieteikumus, izvirzīja 12 labākos projektus. Un 28. jūlijā Cēsu Vēstures un mākslas muzeja par LMB Gada balvas 2021. uzvarētāju tika nominēts Jēkabpils vēstures muzejs ar Jēkabpils vēstures ekspozīciju: “Veiksmīgs muzeja un vietējo kopienu sadarbības rezultāts, kas sekmējies skaidri veidotā ekspozīcijā, kura spēj uzrunāt dažādu vecumu apmeklētājus, rada gandarījumu par divu lielu pilsētu - Jēkabpils un Krustpils - kopējo un reizē atšķirīgo vēsturi. Vēsture un šodiena apvienojas apjomīgā ekspozīcijas projektā.”

LMB Gada balvu PAMANĪTS ieguva Jūrmalas pilsētas muzejs ar radīto pakalpojumu sociālajā platformā Facebook:  “Muzejs, kuru balvai pieteica Latvijas Nedzirdīgo savienība. Izcils muzeja sociālā projekta piemērs, kas apliecina noturīgu muzeja interesi par nedzirdīgo auditoriju, gatavību atbilstoša pakalpojuma sagatavošanā ieguldīt laiku un resursus, paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, kā arī parāda apņemšanos ar atbildību turpināt izveidoto sadarbību vai, precīzāk, ilgtermiņa attiecības ar kopienu.”

LMB Gada balvas īpašo Covid-19 atzinību ieguva Latvijas Nacionālais dabas muzejs ar “Muzeja pakalpojumu attālināta sniegšana un ārpus muzeja pieejamību” : “Projekts, kas ātri reaģēja uz Covid-19 situāciju, piedāvājot produktu, kurš veidots, balstoties uz muzeja krājuma vērtībām un galvenajiem darbības virzieniem. Perfekti izmantojams skolēniem kā attālinātā mācību procesā (dabas zinības, sociālās zinības, klases stundas), tā ģimenēs ar bērniem brīvā laika un izziņas procesā.”

LMB sadarbības partneris, Igaunijas izstāžu dizaina un ražošanas uzņēmums MOTOR pasniedza simpātiju balvu Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam par izstādi “Rotaļāsimies?”

Plānojot iesniegšanu 2021. gada muzeju radītajiem projektiem, kurus jauna žūrijas komisija vērtēs 2022. gadā, aicinām iepazīties ar LMB Gada balva 2022 nolikumu. Aicinām LMB Gada balvas pieteikumus par 2021. gadā radītajiem projektiem iesniegt līdz 2022. gada 30. janvārim!

 

LMB Gada balvas 2021 atbalstītāji un sadarbības partneri: Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA “Paulig Coffee Latvia”, Igaunijas uzņēmums “Motor”, SIA “Dekorāciju darbnīca”, biedrība “SocIntegra”.