IzvēlneAizvērt

KONTAKTI:

 

Valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde

Tālr. 29418187

e-pasts: zane.grinvalde@madona.lv, muzeji@muzeji.lv

 

 

REKVIZĪTI:

 

Latvijas Muzeju biedrība

Skolas iela 12, Madona, LV - 4801

Reģ. Nr. 40008003240

Norēķinu konts: LV30 UNLA 0002 4007 0040 7

SEB banka

Kods UNLALV2X

Valsts kases konts:  LV65TREL9227366001000