IzvēlneAizvērt

Kopš 2020. gada Latvijas Muzeju biedrība īsteno izglītības programmas un rosina jaunu projektu tapšanu saistībā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Šajā sadaļā tiek apkopoti dažādiem ilgtspējas aspektiem veltīti Latvijas muzeju projekti un publikācijas.

 

Ilgtspēja un muzeji

2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā 193 valstu pieņemtā kopīgā rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” ir vērienīga un iedvesmojoša rīcības programma, kas pievēršas plašam spektram globālu ekonomikas, sociālās jomas un vides aspektu. Programmas mērķis ir līdz 2030. gadam pavērst pasaules attīstību ilgtspējas virzienā – mazināt nabadzību, radīt taisnīgas un līdztiesīgas sabiedrības un aizsargāt planētu. Rezolūcija jeb Dienaskārtība 2030 nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) jeb Globālos mērķus un 169 apakšmērķus, kas tos papildina; tie apkopo pasaules steidzamākos izaicinājumus.

Dienaskārtība 2030 paredz, ka IAM īstenošanā iesaistās visi – pilsoniskā sabiedrība, privātais sektors, valstis un to institūcijas, valstu apvienības. Arī starptautiskā muzeju sabiedrība 2019. gada ICOM Ģenerālajā Asamblejā pieņēma Rezolūciju “Par ilgtspēju un Dienaskārtības 2030, Mūsu pasaules pārveidošana ieviešanu”, kas “atzīst, ka visiem muzejiem ir jāsniedz savs ieguldījums, veidojot un radot ilgtspējīgu nākotni ar to dažādajām darbībām, programmām un sadarbību”.

Latvijas Muzeju biedrība ilgtspējīgas attīstības tēmai pievērsās 2020. gadā, Starptautiskajā muzeju dienā rīkojot vebināru ar serbu pētnieci un muzeju speciālisti Višnju Kisiču “Vienlīdzība, dažādība un iekļaušana muzejos”. Vebināram ir sekojusi virkne izglītojošu pasākumu, diskusiju un publikāciju, kas veicinājuši nozares profesionāļu izpratni par Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasaisti ar muzeju darbu un iedvesmojuši jauniem projektiem. Šajā LMB mājaslapas sadaļā stāstām ar paveikto un iecerēto.

 

Muzejiem par IAM

Arī turpmāk LMB turpinās piedāvāt tālākizglītības iespējas muzeju profesionāļiem, izzinot dažādus ilgtspējīgas attīstības aspektus un to sasaisti ar muzeju darbu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta darbam, ko varam paveikt tikai paši – Globālo mērķu lokalizēšanai jeb skaidrošanai Latvijas kontekstā. 

Šajā sadaļā ir atrodamas ziņas par aktuālām izglītības iespējām, kā arī jau notikušu pasākumu ieraksti, viedokļu raksti un pētījumi. 

 

IAM Latvijas muzejos 

Muzeji kā spēcīgas kultūrizglītības iestādes var sniegt nozīmīgu atbalstu visdažādākajām auditorijām ilgtspējīgas attīstības izzināšanā un izpratnē. Šajā sadaļā apkopoti aktuāli un jau notikuši Latvijas muzeju projekti, katrs atrodams zem tam visatbilstošākā Ilgtspējīgas attīstības mērķa. 

Muzeju nozarei tā ir iespēja mācīties un iedvesmoties citam no cita, kā arī reprezentēt šajā jomā kopīgi paveikto. Muzeju apmeklētājiem tas būs ērts pakalpojumu apkopojums, interesējoties par ilgtspējīgas attīstības tēmu apguvi neformālās izglītības laukā.

Ikviens no 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir skaidrots Latvijas Nacionālā attīstības plāna no 2021. līdz 2027. gadam kontekstā. Kodolīgie mērķu apraksti, ko speciāli projektam radījis Pārresoru koordinācijas centrs, var kalpot kā atsevišķs mācību materiāls.

Aicinām kolēģus un sadarbības partnerus iesaistīties satura veidošanā! Sadarbība un partnerība ir ietverta IAM 17, un, tikai tai īstenojoties, ir iespējams sasniegt visus pārējos 16 mērķus!

 

Atbalsta: 

IIC , LAPAS, LR Pārresoru koordinācijas centrs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Valsts Kultūrkapitāla fonds