IzvēlneAizvērt

28.07

Pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2021

Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2021 tiek pasniegta jau divpadsmito gadu un 2020. gada muzeju piedāvājums un darbs veidojās Covid-19 pandēmijas ietekmē. Šis ir gads, kas nes vairākus jaunumus arī balvas pastāvēšanas vēsturē, jo pirmo reizi LMB Gada balvas ieguvējs būs viens muzejs, pirmo reizi ir izvirzīti 12 balvas nominanti un arī pati balva ieguvusi jaunu veidolu.

 

LMB Gada balvas pasniegšanas ceremonija šogad kopā pulcēja LMB Gada balvas 2021 nominantus no dažādiem Latvijas muzejiem, žūrijas balvas PAMANĪTS ieguvēju, kā arī sadarbības partnera – igauņu uzņēmuma “Motor” izvēlētās balvas ieguvējus. Ņemot vērā, ka 2020. gadā arī muzeju darbību ietekmēja Covid-19 pandēmija, tika pasniegta īpaša atzinība muzejam, kurš pandēmijas apstākļos, ātri reaģējot, radīja kvalitatīvu un ilgtspējīgu piedāvājumu. Ikviens no balvas pretendentiem un nominantiem tika vērtēts caur piecu kritēriju prizmu: oriģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, ilgtspēja un lietojamība un sociālā joma.

LMB Gada balva 2021 ieguvējs:

Jēkabpils Vēstures muzejs. Jēkabpils pilsētas vēstures ekspozīcija

Žūrijas komentārs: “Veiksmīgs muzeja un vietējo kopienu sadarbības rezultāts, kas sekmējies skaidri veidotā ekspozīcijā, kura spēj uzrunāt dažādu vecumu apmeklētājus, rada gandarījumu par divu lielu pilsētu - Jēkabpils un Krustpils - kopējo un reizē atšķirīgo vēsturi. Vēsture un šodiena apvienojas apjomīgā ekspozīcijas projektā.”

LMB Gada balva 2021 PAMANĪTS:

Jūrmalas pilsētas muzejs. Jūrmalas pilsētas muzeja sociālā tīkla Facebook vietne

Žūrijas komentārs: “Muzejs, kuru balvai pieteica Latvijas Nedzirdīgo savienība. Izcils muzeja sociālā projekta piemērs, kas apliecina noturīgu muzeja interesi par nedzirdīgo auditoriju, gatavību atbilstoša pakalpojuma sagatavošanā ieguldīt laiku un resursus, paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, kā arī parāda apņemšanos ar atbildību turpināt izveidoto sadarbību vai, precīzāk, ilgtermiņa attiecības ar kopienu.”

Īpašā Covid-19 atzinība par ātru reakciju, radot kvalitatīvu un pieejamu muzeja projektu pandēmijas apstākļos:

Latvijas Nacionālais dabas muzejs. Muzeja pakalpojumu attālināta sniegšana un ārpus muzeja pieejamība

Žūrijas komentārs: “Projekts, kas ātri reaģēja uz Covid-19 situāciju, piedāvājot produktu, kurš veidots, balstoties uz muzeja krājuma vērtībām un galvenajiem darbības virzieniem. Perfekti izmantojams skolēniem kā attālinātā mācību procesā (dabas zinības, sociālās zinības, klases stundas), tā ģimenēs ar bērniem brīvā laika un izziņas procesā.”

 

 

Katru LMB Gada balvas 2021 nominantu raksturoja profesionalitāte, kvalitāte, ilgtspēja, starpdisciplinaritāte, kā arī sabiedrības iesaiste, tādēļ iepazīstinām plašāk ar LMB Gada balvas nominantiem.

 

Nominants: Imanta Ziedoņa muzejs. Multimediāla izstāde “Kur Zeme Tā”

Žūrijas komentārs: “Izcils risinājums un informācijas nesēji. Projekts, izstāde, kas zina, kurā zemē tā atrodas: Kurzemē. Projekts, kas ar radošas brīvības pilnu atvēzienu apvieno Kurzemes cilvēkus un "Kurzemītes" idejas caur tām savukārt piepulcējot dažādu jomu speciālistus un māksliniekus. Projekts, kas ar saknēm ir konkrētā ģeogrāfijā, bet ar ziedonisku filosofiskumu - pārdomās par cilvēku un dabu, fizisko un garīgo... Projekts, kas ir unikāls ar visu augstākminēto dimensiju oriģinālu un jēgpilnu apvienošanu vienā koncentrētā pieredzes sprīdī izstādē.”

Nominants: Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs. Pētījums “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši Jelgavā”

Žūrijas komentārs: “Izcils muzeja īstenotas krājuma komplektēšanas un interpretācijas paraugs: no krājumā iztrūkstošu tēmu identificēšanas un atbilstošas, starpdisciplināras metodikas izstrādes un pielietošanas līdz savākto materiālu pētniecībai un komunikācijai. Muzeja pētnieku darbs, kas ir pamatīgs, kvalitatīvs un vajadzīgs pētījums. Tas ir tiešais uzdevums: pētīt, un darba rezultātu nodot sabiedrībai, jo muzeja krājums ir visas sabiedrības vērtība.”

Nominants: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Labsajūtas mēnesis muzejā

Žūrijas komentārs: “LNMM aizsāk sarunu ar apmeklētājiem un nozares kolēģiem par starptautiskos pētījumos pierādīto mākslas pieredzes pozitīvo iespaidu uz cilvēka labbūšanu un emocionālo veselību. Lai sarunas turpinās un pieredze vairojas!”

Nominants: Olaines Vēstures un mākslas muzejs. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts - otrā kārta

Žūrijas komentārs: “Olaines Vēstures un mākslas muzejs veiksmīgi turpina darbu ar Olaines apvidus vēsturi un tuvošanos savam vissvarīgākajam apmeklētājam - vietējai kopienai. Drosmīgi, taču pamatoti izraudzīta Pirmā pasaules kara vēstures notikumus atainojoša forma (nocietinājuma rekonstrukcija), kas veiksmīgi iekomponēta pilsētvidē un papildināta ar maršrutu, tādējādi radot daudzšķautņainu un iespējami pilnīgu pieredzi apmeklētājiem. Jāpiebilst, ka muzejam pandēmijas laikā lieti noder ārtelpu ekspozīcija, kas šajā gadījumā ir laimīga sakritība. Ar muzejiskiem līdzekļiem, vēstures pētījumu, muzeja speciālistu un radošo industriju sadarbību radīts interaktīvs muzeja piedāvājuma risinājums.”

Nominants: Tukuma muzejs. Anša Lerha-Puškaiša grāmatas “Pasakas par putniem” sagatavošana un izdošana

Žūrijas komentārs: “Grāmatas sagatavošanā ideālās proporcijās apvienota pētniecība, stāstniecība, radoša domāšana un dizains, starpdisciplināras un draudzīgas sadarbības rezultātā radot kvalitatīvu un pilnasinīgu piedzīvojumu lieliem un maziem. IZCILI!”

Nominants: Limbažu muzejs. Vides objekta “Centra kiosks” rekonstrukcija

Žūrijas komentārs: “Kultūrvēsturiska mantojuma atjaunošana pilsētvidē tās vēsturiskajā veidolā ir nozīmīga, tā iederas Limbažu vēsturiskajā centrā. Ieguldīts liels pētnieciskais darbs, veiksmīga sadarbība ar arhitektiem, restauratoriem, muzeja vēsturniekiem.”

Nominants: Latgales Kultūrvēstures muzejs. Izstāde “Arvīds Egle. Klusais pieskāriens”

Žūrijas komentārs: “Mākslinieks, kura daiļrade ir būtiska Latgales reģiona un visas Latvijas mākslas kontekstā. Projekta realizācijā jaušama pašaizliedzība, muzeja restauratora entuziasms restaurēt mākslinieka gleznas ārpus pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Pievienotā vērtība ir pasākumu komplekss: izstāde, restaurētas gleznas, kvalitatīvs izstādes katalogs – grāmata.”

Nominants: Mākslas muzejs Rīgas Birža. Izglītības programma “Nospēlē muzeju!”

Žūrijas komentārs: “Programmas būtība izglīto un rosina līdzdarboties, tā ļauj izprast muzeja darbinieku specifisko darbu un parāda tā neredzamo pusi saistoši un ar dalībnieku iesaistīšanos. Balvas žūrija iesaka programma veidot tā, lai varētu piedalīties arī bērni ar īpašām vajadzībām.”

Nominants:  Rīgas Motormuzejs. Izstāde “Garāža”

Žūrijas komentārs: “Kvalitatīvi izpildīts muzeja projekts. Interesanta dizaina forma un muzeja krājuma satura interpretācija. Šī projekta ieguvums ir muzeja tieša koncentrēšanās uz savu krājumu.”

Nominants: Cēsu Vēstures un mākslas muzejs. Izstāde “Laika liecinieki. Cēsu Vēstures un mākslas muzejam 95”

Žūrijas komentārs: “Muzeja gatavība atteikties no autoritatīvā diskursa savā jubilejas izstādē ir nopietns apliecinājums vēlmei tuvoties vietējām kopienām un veidot muzeja stāstu kopā ar tām. Cilvēks ir visbūtiskākā laika liecība. Jāuzteic cilvēku iesaistīšana izstādes veidošanā, kas stiprinājusi vietējo kopienu, cilvēku sadarbību un savstarpēju uzticēšanos. Saistošs satura veidošanas process. Neparasta pieeja un risinājums, lietotājs kļūst par izpildītāju, noderīga abpusēja pieredze.”

 

LMB Gada balvu vērtēja žūrija, ko veidoja viens pārstāvis no LMB valdes – tās priekšsēdētāja Zane Grīnvalde – un četri pieaicinātie komisijas locekļi, kuri izvēlēti atbilstoši konkrētām profesionālajām jomām:  dr. hist. Jānis Šiliņš, grafiskā dizainere Tatjana Raičiņeca, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata Latvijā”, Latvijas Muzeju biedrības Ilgtspējīgas attīstības projektu vadītāja Inga Surgunte, un RA.DU zināšanu pārneses kustības aizsācēja, pilsonisko sabiedrības procesu eksperte un aktīviste Rasma Pīpiķe.

 

LMB Gada balvas žūrija izsaka pateicību visiem muzejiem, kuri iesniedza savus projektu pieteikumus. 51 pieteikums no valsts, pašvaldības, privātajiem un autonomajiem muzejiem parāda muzeju daudzveidīgo, plašo un profesionālo piedāvājumu un to, cik ātri muzeji ir gatavi pielāgoties jaunai situācijai, ko radīja Covid-19 pandēmija. Muzeju profesionāļi, jūs esiet brīnišķīgi un žūrijas komandu iepriecināja katrs pieteiktais muzeja projekts.

 

LMB Gada balvas 2021 atbalstītāji un sadarbības partneri: Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA Paulig Coffee Latvia, Igaunijas uzņēmums “Motor”, SIA “Dekorāciju darbnīca”, biedrība “SocIntegra”.