IzvēlneAizvērt

Novērsta nabadzība (IAM1)


Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs.

Latvijas mērķis ir mazināt nabadzības riskus visiem iedzīvotājiem, jo īpaši – bērniem. Ekonomiskā izaugsme, atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, pārdomāta nodokļu sistēma, mūžizglītība un cienīgs  (drošs, pietiekami atalgots) darbs novērš nabadzību. Cilvēki un uzņēmumi, godprātīgi maksājot nodokļus, nodrošina ikvienam sociālo apdrošināšanu, tostarp veselības aprūpi un pensiju. Valsts mērķtiecīgi atbalsta cilvēku centienus uzlabot savu materiālo situāciju, kā arī palīdz tiem, kuriem ir zemi ienākumi. 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.