IzvēlneAizvērt


Projekta mērķis ir palīdzēt tiem reemigrantiem, kuri atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārvalstīs nodzīvota laika vai kuriem ir nepieciešama lietišķās un sadzīves latviešu valodas pilnveidošana. Viens no projekta pasākumu cikliem, kurā neformālā gaisotnē seniori un bērni vecumā no 6 gadiem tiek aicināti caur kopīgu līdzdarbošanos veicināt valsts valodas prasmi, ir “Oma šodien labā omā”. Šie pasākumi sekmē reemigrantu iekļaušanu sabiedrībā un aktuālajos kultūras procesos un veicina ģimeņu un sabiedrības saliedēšanos, sociālās un kultūras dzīves veidošanā iesaistot arī seniorus.

Muzeja darbinieki atzīst: “Mūsu misija ir saglabāt valodu, kultūru nākamajām paaudzēm, iepazīstināt ar kultūrvēsturi. Tādēļ dzīve mums “piespēlējusi” ideālu variantu – strādājam vislatviskākā latvieša namā. Mēs neviens nezinām, kāda būs mūsu dzīve, kur mēs nonāksim… Kā tu vari panākt, lai tas, kurš dzīvo tev līdzās, kurš dažādu iemeslu, cēloņu, likteņa sakritības vai vēlmes gadījumā nonācis Latvijā, iemīlētu to tāpat kā mēs? Atbildes meklēšana un ceļš uz to ir mūsu misija.”

Projekts atbilst IAM4 ˗ nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas, kā arī IAM 16 - veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību.