IzvēlneAizvērt


LNMM Brīvprātīgā darba programma aizsākta 2009. gadā, reaģējot uz ekonomiskās krīzes pārmaiņām. Tā piedāvā iespēju socializēties un iesaistīties muzeja dzīvē darbu zaudējušiem cilvēkiem. Sākotnēji programmas dalībnieki veica muzeja vēstnešu funkcijas, aktīvi līdzdarbojoties muzeja norisēs un par gūto pieredzi vēstot sabiedrībai.

10 gadu darbības laikā programma ir attīstījusies un izveidojusi muzeja darbā ieinteresētu kopienu, kuras dalībniekiem ir iespēja regulāri piedalīties dažādās apmācībās, būt muzeja vidē, izprast kultūras nozares procesus, kā arī piedalīties praktisku darbu veikšanā muzeja darbības uzlabošanai.

Programma sniedz iespēju savstarpēji socializēties un apgūt jaunas prasmes senioriem, pilnveidoties un gūt pieredzi pašreiz nenodarbinātiem cilvēkiem, kā arī pamainīt ierasto vidi un pilnveidot ar mākslu un kultūru saistītas intereses tiem, kuri strādā ar mākslu nesaistītās jomās.

Nodrošinot iespēju iesaistīties muzeja darbībā un piedāvājot bez maksas apgūt jaunas prasmes muzeja organizētajās apmācībās, tiek veicinātas mūžizglītības iespējas (IAM4), miermīlīga un iekļaujoša sabiedrība ilgtspējīgai attīstībai (IAM16), kā arī sekmēta labklājība jebkura vecuma cilvēkiem (IAM3). Līdz ar Brīvprātīgā darba programmas ilglaicīgo raksturu 10 gadu laikā programma izveidojusi mākslas muzejam piesaistītu mākslas procesos ieinteresēto kopienu (IAM11).