IzvēlneAizvērt


Žaņa Lipkes memoriāls forumos “Rīgas sarunas” (2018) un “Rīgas sarunas 2” (2019) aicināja satikties latviešu un mazākumtautību skolu audzēkņus, lai runātu par dažādu kopienu traumatiskām pieredzēm un radītu jaunus iekļaujošas politikas rīkus. Forumu daudzveidīgā programma iekļāva gan lektoru ziņojumus, gan ekspertu un motivētu studentu vadītas debates un darbnīcas jauniešiem, gan dažādu žanru mākslas darbus, gan pašu jauniešu izstrādātu projektu prezentācijas, kas vērsti pret rasismu un naida runu.

Foruma dalībnieki pārstāvēja vairākas valstis – Latviju, Krieviju, Vāciju, Somiju – un dažādas profesionālās darbības jomas. Forumos piedalījās studenti, vēstures skolotāji, muzeju darbinieki, jaunie žurnālistikas profesionāļi, mazākumtautību mediju (īpaši – sociālo mediju) pārstāvji, mākslinieki. Tikšanās ar etniski citādo veicināja debates par jauniem līdzekļiem, kas spētu atklāt vienas grupas traumu citām etniskām un sociālām kopienām. Tādējādi tika radīta kopīga telpa kolektīvo atmiņu apmaiņai un labvēlīga vide dialogam un pilsoniskai līdzdalībai neatkarīgi no dalībnieku etniskās izcelsmes. 

Projekts drosmīgi un profesionāli pievērsās Latvijā īpaši sensitīvajai etnisko minoritāšu tēmai (IAM10), piedāvājot kvalitatīvu un radošu izglītības programmu konkrētai mērķauditorijai – jauniešiem (IAM4) un ar pasākuma palīdzību sniedza ieguldījumu miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanā (IAM16).