IzvēlneAizvērt


Tukuma Audēju darbnīca ir Tukuma muzeja struktūrvienība. Tās pastāvīgajā ekspozīcijā ir ap 40 dažādu steļļu, kurās darbojas pieredzējušas audējas – Tautas lietišķās mākslas studijas “Durbe” dalībnieces. Audējas pēta muzeju krātuvēs atrodamos Tukuma un pārnovadu tautastērpu paraugus, to aprakstus, konsultējas ar profesionāliem etnogrāfiem un vēsturniekiem, lai pašas atdarinātu tautastērpus muzeja krājumam, eksponētu tos izstādēs Latvijā un citās Baltijas valstīs, kā arī konsultētu interesentus un tautas mākslas kolektīvus tautastērpu darināšanā. Audēju darbnīca organizē izstādes, kurās demonstrē gan etnogrāfiskajās tradīcijās darinātus, gan arī audēju radošos darbus.

Katram apmeklētājam ir iespēja ne tikai apskatīt darbnīcu, bet arī piedalīties aušanas procesā un apgūt dažus vienkāršus aušanas paņēmienus. Darbnīcā notiek apmācības individuāli un grupās, nodarbības skolēniem un pieaugušajiem, radošās darbnīcas un tālākizglītības kursi. Blakus vietējai kopienai raksturīgā amata saglabāšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm muzejs rada arī ekonomisku pienesumu, tirgojot Tukuma audēju un citu rokdarbnieku darbus un piesaistot tūristu interesi. 

Muzejs projekta ietvaros atbalsta vairākus IAM: saglabājot un aizsargājot pasaules kultūras mantojumu (IAM11), veicinot mūžizglītības iespējas, radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras mantojuma ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā (IAM4), veicinot ilgtspējīgu tūrismu, kas rada darbavietas un popularizē vietējo kultūru un ražojumus (IAM8).