IzvēlneAizvērt

03.01

Izsludināta pieteikšanās profesionālās pilnveides kursā par muzeju pētniecisko darbu un komunikāciju

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Tālākizglītības centrs aicina pieteikties profesionālās pilnveides kursā “Muzeju zinātniski pētnieciskais darbs un muzeju komunikācija” Latvijas muzeju darbinieku zināšanu un prasmju pilnveidošanai, veicot muzeju pamatuzdevumus saistībā ar pētniecību un sabiedrības izglītošanu. Pieteikšanās kursam līdz 2024. gada 14. janvārim, kurss norisināsies no 22. janvāra līdz 22. aprīlim divas reizes nedēļā.

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Muzeju zinātniski pētnieciskais darbs un muzeju komunikācija” ir izveidota kopā ar muzeju nozares atzītiem profesionāļiem, un tā palīdz uzlabot izpratni par zinātniski pētnieciskā darba specifiku muzejā, akcentējot ekspozīciju kā zinātniskās pētniecības produktu un muzejam raksturīgo komunikāciju ar sabiedrību. Kurss pirmo reizi tika organizēts 2023.gada pirmajā pusē, un kursa dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja gan kursa saturu, gan formātu, labāk izprotot muzeja darba funkcijas un daloties pieredzē ar pasniedzējiem un kolēģiem no Latvijas muzejiem.

Kursa ietvaros dalībnieki iemācīsies izstrādāt muzeja zinātniski pētnieciskā darba politiku un komunikāciju politiku, izveidot izstāžu plānus un projektus, kā arī apgūs digitālās komunikācijas prasmes un labāk iepazīs izglītojošo programmu veidošanas aspektus. Noslēgumā dalībnieki saņems valsts izglītības dokumentu – apliecību par profesionālās pilnveides kursa apguvi 160 akadēmisko stundu apmērā.

Kursa nodarbības notiks divas reizes nedēļā – pirmdienu un trešdienu priekšpusdienās tiešsaistē, sniedzot iespēju mācībās piedalīties ikviena Latvijas novada muzeja pārstāvim. Atsevišķas tikšanās reizes ieplānotas klātienē, iepazīstot un analizējot Rīgā bāzēto muzeju izveidotās ekspozīcijas un izstādes. Kursa pasniedzēji ir pieredzējuši profesionāļi un nozarē atzīti speciālisti, kas nodrošinās uzkrātās pieredzes nodošanu jaunajiem muzeju darbiniekiem.

Dalības maksa: 340 EUR. 8% atlaide kursa maksai tiek piemērota Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura un maģistra programmu absolventiem un LKA Tālākizglītības centra iepriekš organizēto kursu absolventiem.

 

Pieteikšanās kursam līdz 2023. gada 14. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē.  

Interesentiem lūgums iepazīties ar kursa aprakstu LKA mājaslapā.

 

Papildu informācija:

Laura Brutāne, Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centra kursu koordinatore

T: +371 26366413

E: laura.brutane@lka.edu.lv