IzvēlneAizvērt

Uz sarakstu

Krišjāņa Barona iela 3–5, Rīga, LV-1050

Valsts muzejs

Akreditēts

Muzeju biedrības saimē

Tēmas

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Vēsture
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Daba
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Personība
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Etnogrāfija
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Arhitektūra

Forma

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Attālināta norise

Vecuma grupa

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 5. – 9. klase
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 10. – 12. klase

Valoda

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Latviešu
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Krievu
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Maksas
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 2.00 EUR
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Pasākums notiek: Attālināti
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Pasākuma ilgums: 01:15h
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Dalībnieku skaits: līdz 30

Nodarbības mērķis ir,  iepazīstot Krišjāņa Barona sarakstīto ģeogrāfijas grāmatu, rosināt 7. - 12. klašu audzēkņu interesi par 19. gadsimtā radītu tekstu kā izziņas avotu, sasaistot to ar Latvijas vēstures, kultūras un sabiedriski aktuāliem tematiem, izzināt un iepazīt Latvijas dabas un kultūras vērtības, attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, veicinot sabiedrības integrāciju.

 

Programma veidota, balstoties uz Izglītības standartu, izmantojot kompetenču pieejā balstītu metodiku.

 

Programmas ievaddaļā tiek piedāvāta neliela prezentācija, kurā izmantoti fragmenti no K. Barona “Atmiņu” grāmatas nodaļas “Mans ceļojums kājām 1858. gada vasarā” – atmiņu fragmentus ilustrē Barona pieminēto vietu attēli (mūsdienās un senāk). Prezentācijas laikā programmas dalībnieki ir guvuši pamatinformāciju par K. Barona ceļojumu un vēlāk sarakstītās grāmatas saturu. 

 

Turpinājumā dalībnieki strādā grupās (attālināti - break rooms, zoom platformā, ne vairāk par 5-6 cilvēkiem katrā). Katra grupa saņem uzdevumus, kas saistīti ar vienu K. Barona grāmatā minēto pilsētu, (kuru pirms tam atmin attēlu spēlē), tad saņem žetonu ar pilsētas nosaukumu, kas, darbu veicot, ievietojams Latvijas kontūrkartē.

 

Uzdevumi veltīti dažādām tēmām: skolēniem jālasa vecā druka, jāveic ar vārdu krājumu saistīti uzdevumi: skolēni veido nezināmo vārdu – nosaukumu, terminu u.tml. sarakstu. Mazākumtautību skolēniem tiek piedāvāts arī neliels teksta tulkošanas uzdevums. 

 

Vēl viens no uzdevumiem – fragmentā minētās ģeogrāfiskās vietas salīdzinošo pētījumu. Grupa saņem darba lapu ar tabulu iegūto datu reģistrēšanai. Pētījuma tematika: a) Iedzīvotāji: skaits, etniskais sastāvs, dzimums, reliģiskā piederība, nodarbošanās u.tml.; b) ievērojamas vietas un apkārtne – esošais un zudušais; c) ekonomika, transports u.c.

 

Noslēgumā drupas prezentē paveikto, analizējot, kas mainījies laikmetu gaitā, kuri jautājumi palika neatbildēti un kāpēc, kuras tēmas vēlētos padziļināti pētīt patstāvīgi.

 

Papildu pieejami praktiskie uzdevumi eksaktajās zinātnēs. Darbības ar mērvienībām. Piemēram, aprēķini, cik ilgi gāja – ātrums, attālums (iekļaujot vecās mērvienības , izmantojot norādītās muzeja priekšmetu kopijas) – matemātikas teksta uzdevumi. Karte – mērogs, attālums.

 

Programmas noslēgumā grupas sameklē www.dainuskapis.lv. dainu ar pētītās pilsētas vai apdzīvotas vietas nosaukumu vai dainu, kas pierakstīta šajā pilsētā/apkārtnē.

 

Uzdevumi tiek pielāgoti atbilstoši mērķauditorijai.

 

Programmas izstrādē ir ņemtas vērā jaunākās pētnieciskās atziņas par mācīšanas un mācīšanās procesiem. Programmas gaitā audzēkņi attīsta sadarbības prasmes, kā arī izmanto dažādas metodes informācijas iegūšanai. Īpaša vērība tiek veltīta valodas prasmju veicināšanai - runas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes tiek vingrinātas, veicot uzdevumu izpildi, kā arī prezentējot paveikto. Programmas izstrādē ir ņemtas vērā ar izglītojamo kompetences attīstību saistītās vajadzības, kā arī konkrētā vecuma izglītojamo specifiskās mācību vajadzības. Programmas uzdevumi ne tikai pievērš uzmanību 19. gadsimtā radītam tekstam kā izziņas avotam, bet pievēršas arī aktuāliem un starpkultūru, ar valsts ģeogrāfiju, kultūru un vēsturi saistītiem tematiem. Uzdevumu izpildes metodes un stratēģijas veicina skolas audzēkņu medijpratību, rosinot analizēt informācijas avotus un tos korekti izmantot.

 

Programma ļauj izzināt un iepazīt Latvijas dabas un kultūras vērtības, attīsta kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, veicina sabiedrības integrāciju.


 


 


Papildu informācija

Rūta Kārkliņa,

E: barons@memorialiemuzeji.lv

T: +371 29578847

 

Nodarbība lieliski der arī bilingvālajai apmācībai, muzejam ir plaša pieredze darbā ar mazākumtautību un ārzemnieku grupām. 

 

Nodarbība ir piemērota skolēniem ar īpašām vajadzībām, pielāgojot uzdevumu sarežģītības pakāpi).

 

Iespējams 2 grupu vienlaicīgs apmeklējums (Līdz 15x2).

 

Ja nodarbība noris klātienē, lūgums uz nodarbību ierasties 10 minūtes pirms sākuma, lai varētu apmeklēt garderobi.

 

Muzejs atrodas Rīgas centrā, ir tikai maksas stāvvietas. Ērti nokļūt ar sabiedrisko transportu.


Atsauksmes (0)Izvēlies muzeju!

Vecuma grupa
Tēmas
Atrašanās vieta
Valoda
Izmaksas
Veids
Forma
Dalībnieku skaits
8 - 70 pers.
Ilgums
30 - 180 h

Atbalstītāji