IzvēlneAizvērt

22.07

Cēsu Vēstures un mākslas muzejā tiks pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2021

2021. gada 28. jūlijā Cēsu Vēstures un mākslas muzejā tiks pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2021, kuras mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos Latvijas Muzeju biedru muzejiskos sasniegumus, veidot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt labo praksi, lai nodrošinātu muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību.

2020. gadā tika mainīts konkursa nolikums, saskaņā ar kuru katrā pusgadā tiek izvirzīti seši projekti, kuri kopā ar otrā pusgada pretendentiem cīnīsies par vienu – galveno balvu. 12 nominanti no visas Latvijas, pārstāvot valsts, pašvaldības, privātos un autonomos muzejus, ir pierādījuši atbilstību balvas kritērijiem: oriģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, ilgtspēja un lietojamība un sociālā joma.

LMB valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde:“Šogad pirmo reizi balvu pasniegsim vienam uzvarētājam, bet kopā ar žūrijas komisiju no vairāk nekā 50 pieteikumiem esam izvirzījuši 12 labākos nominantus. Paldies katram muzejam par iesniegto projektu. Ar muzeja krājumu, pētnieciskajiem rezultātiem, muzejpedagoģiskajām programmām, piedāvājumu virtuālajā vidē muzeji arvien vairāk kļūst pieejami sabiedrībai, rada oriģinālu un ilgtspējīgu saturu un ik gadu pārsteidz LMB Gada balvas žūriju. Kādēļ šajā gadā esam atteikušies no nominācijām? Pie šāda lēmuma valde ar piesaistītiem muzeju profesionāļiem nonāca jau 2019. gadā, jo muzeji rada projektus, kas nav ievietojami tikai vienā kategorijā – izstāde, nodarbība, komunikācija, restaurācija vai krājuma saglabāšana ir sadarbības projekti, apvienojot dažādu jomu speciālistus – vēsturniekus, māksliniekus un dizainerus, restauratorus, arhitektus, pedagogus u.t.t. Radītais rezultāts ir vairāku muzeju speciālistu kopdarbības rezultāts.”

Balvas pretendentus vērtēja 2020. gadā izveidotais žūrijas komisijas sastāvs, kurā ietilpst viens pārstāvis no LMB valdes un četri pieaicinātie komisijas locekļi, pārstāvot dažādas ar muzeju darbību saistītas nozares:

Zane Grīnvalde – LMB priekšsēdētāja, LMB Gada balva darba grupas vadītāja, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja, vēsturniece.

Jānis Šiliņš – vēstures doktors, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis.

Tatjana Raičiņeca – dizaina biroja RADADARA dibinātāja un vadītāja. Kopš 1997. gada darbojas ar mākslu, dizainu un dizaingrafiku saistītās jomās: izstāžu ekspozīciju projektu izstrāde un to realizācija, vizuālās komunikācijas materiālu un grāmatu dizaina darināšana. Latvijas Nacionālās bibliotēkas grafikas dizainere.

Inga Surgunte – Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata Latvijā”, Latvijas Muzeju biedrības Ilgtspējīgas attīstības projektu vadītāja, CENL sadarbības tīkla Books and Audiences vadītāja.

Rasma Pīpiķe – RA.DU zināšanu pārneses kustība, pilsoniskā sabiedrības procesu eksperte un aktīviste.

 

Par spīti kultūras pasākumu ierobežojumiem, kas ieviesti Covid-19 izplatības dēļ, 2020. gadā balvai tika saņemts 51 pieteikums, no kuriem žūrija ir izvēlējusies 12 spilgtākos projektus. Līdzās galvenajai balvai tiks izcelts arī viens projekts nominācijā PAMANĪTS, un viens projekts saņems īpašu atzinību par projekta radīšanu Covid-19 pandēmijas apstākļos. Savu speciālo balvu par radošu pieeju tam kā iesaistīt apmeklētājus muzeju piedāvājuma izzināšanā, piešķirs igauņu izstāžu dizaina un ražošanas uzņēmums “MOTOR”.

 

LMB Gada balva 2021 nominanti:

Jēkabpils Vēstures muzejs. Jēkabpils pilsētas vēstures ekspozīcija

Latvijas Nacionālais dabas muzejs. Muzeja pakalpojumu attālināta sniegšana un ārpus muzeja pieejamība

Imanta Ziedoņa muzejs. Multimediāla izstāde “Kur Zeme Tā”

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs. Pētījums “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši Jelgavā”

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Labsajūtas mēnesis muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejs. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts – otrā kārta

Tukuma muzejs. Anša Lerha-Puškaiša grāmatas “Pasakas par putniem” sagatavošana un izdošana

Limbažu muzejs. Vides objekta “Centra kiosks” rekonstrukcija

Latgales Kultūrvēstures muzejs. Izstāde “Arvīds Egle. Klusais pieskāriens”

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA. Izglītības programma “Nospēlē muzeju!”

Rīgas Motormuzejs. Izstāde “Garāža”

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs. Izstāde “Laika liecinieki. Cēsu Vēstures un mākslas muzejam 95”

 

LMB Gada balvas 2021 atbalstītāji un sadarbības partneri: Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA “Paulig Coffee Latvia”, Igaunijas uzņēmums “Motor”, SIA “Dekorāciju darbnīca”, biedrība “SocIntegra”.