IzvēlneAizvērt

07.10

DISKUSIJA: Direktors šodienas muzejā

Šodien ar diskusiju “Direktors šodienas muzejā” tiek uzsākts darbs pie labās prakses vadlīniju izveides attiecībā uz muzeju vadītāju izvēli un apstiprināšanu muzeju nozarē Latvijā, ko iniciējusi Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Muzeju padome.

Diskusijā, kurā piedalījās (alfabētiskā secībā) Arta Biruma, personālvadības eksperte, Liene Gātere, Sabiedrības par atklātību - Delna direktore, Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs, Zane Grīnvalde, Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja, Ērika Gromule, Valsts kanceleja, Valsts pārvaldes politikas departamenta Cilvēkresursu politikas nodaļas vadītāja, Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore, Laura Lūse, Rundāles pils muzeja direktore, Arnis Radiņš, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors, Una Sedleniece, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja,  Liene Johansone, Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktore, Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle, Elīna Vikmane, LKA Maģistra programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” direktore, Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle, Uldis Zariņš, Kultūras ministrija, Valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos, moderēja Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondente Māra Rozenberga, tika skarti šādi jautājumi:

  1. Kādas prasības (pieredze, zināšanas utt.) tiek izvirzītas direktoram mūsdienu muzejā? Kādas prasības izvirza nozares profesionāļi, dibinātāji, sabiedrība? Kā sabalansēt vadošā darba pieredzi (kas parasti tiek prasīta no pretendenta) ar nepieciešamību nozarē ienākt jauniem, profesionāli izglītotiem vadītājiem (kuriem pieredzes vadošā amatā objektīvu apstākļu dēļ nav)?
  2. Valsts muzeja direktora izvēle. Labās prakses piemēri attiecībā uz vadītāju izvēles veidiem (iekšējie, ārējie konkursi u.c.), komisiju darbs un dibinātāja tiesības un pienākumi administratīvā un politiskā līmenī, pētījumu secinājumi, ko varam mācīties no citām nozarēm publiskajā un privātajā sektorā? 
  3. Kādi ir publiskā sektora konkursu riski no juridiskiem, politiskiem, atklātības, informācijas apmaiņas un citiem būtiskiem aspektiem? Kā šos riskus novērst vai mazināt? 

Diskusijas ieraksta atšifrējums tiks izmantots labas prakses vadlīniju izstrādei, kā arī publikācijas izveidei, kas būs publiski pieejama Latvijas Muzeju biedrības mājaslapā.