IzvēlneAizvērt

09.07

ICOM Latvija valde 2020. gada balvu par muzeju starptautisko sadarbību piešķīrusi Ziedoņa muzejam

 

ICOM Latvija valde 2020. gada balvu par muzeju starptautisko sadarbību piešķīrusi Ziedoņa muzejam par pasākumu kopumu projekta “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu” ietvaros. Projekts tika īstenots sadarbībā ar vairākiem Igaunijas muzejiem – Igaunijas Nacionālais muzeju, Tartu Universitātes muzeju un Tartu dabas muzeju. Kā sadarbības partneri projektā iesaistījās arī Tartu dome un Igaunijas vēstniecība Rīgā.

Projekts tika veidots un realizēts, lai aktualizētu un pasvītrotu Krišjānim Baronam un Imantam Ziedonim tuvās vērtības – latviskumu un tautasdziesmu, iemiesojot tās dažādās darbības formās – kā spēli “Ziedonis. Barons. Tautasdziesma”, kā kultūrvietu apzināšanu Rīgas centrā “Tautasdziesmu augtuve”, kā K. Barona ceļa atkārtošanu un mūsdienu ainavas un sabiedrības dokumentēšanu digitālā grāmatā “Tuvie”. Projekta ietvaros tika sagatavota ceļojošā izstāde, izpratnes veicināšanai starp igauņiem un latviešiem – “Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons” un izdota grāmata “Mūsu tēvzemes aprakstīšana”.

Īpašs darbs bija astoņu sēriju dokumentālās filmas izveide un tā parādīšana televīzijā.

Izstāde “Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons” tika atklāta Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu, vēlāk Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.