IzvēlneAizvērt

18.05

Izglītības programmas “Muzeji Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” noslēguma pasākums

2021. gada 18. maijā, Starptautiskajā Muzeju dienā, notiks vebinārs, kas noslēgs izglītojošu pasākumu programmu “Muzeji Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”. Vebinārā programmas veidotāji un dalībnieki sniegs apkopojošu un izvērtējošu atskatu uz 2020.–2021. gada pasākumiem muzeju profesionāļu auditorijai par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, kā arī ieskatīsies tuvākajā nākotnē gaidāmajās norisēs.

Aicinot labāk iepazīt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai muzeju praksē ieviestu vairāk sociāli iekļaujošu, videi draudzīgu un ekonomiski izsvērtu iniciatīvu, no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada maijam, sadarbojoties domnīcai Creative Museum (CM), Latvijas Muzeju biedrībai (LMB), Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB), Latvijas muzeju darbiniekiem tika piedāvāta izvērsta izglītības programma, kas ļāva gūt plašāku, praktiskāku izpratni un arī iedvesmu ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu ieviešanai muzeju darbā. 18. maija vebinārā pasākumu programmas rīkotāji un dalībnieki dalīsies ar pārdomām par atsevišķos pasākumos un publikācijās gūtajām – vērtīgajām un kritiskajām – atziņām;  tiks atgādināts par iespējām atrast pasākumu ierakstus un publikācijas rīkotāju interneta vietnēs.

 

Vebināra noslēgumā ar autora piedalīšanos tiks atklāts Henrija Makgī (Henry McGhie) izdevuma “Muzeji un Igtspējīgas attīstības mērķi” tulkojums latviešu valodā, kā arī tiks izsludināta Baltijas mēroga konference “Localising the Sustainable Development Goals Through Baltic Museums and Libraries”, kas norisināsies 2021. gada 23.–24. septembrī.

 

2020. gada 27. oktobrī Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa sadarbībā ar CM organizēja semināru “Muzeji vides ilgtspējai”. Seminārs tika organizēts trīs daļās: pirmā veltīta atsevišķiem labās prakses piemēriem Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Lielbritānijā, otrā un trešā – Latvijas situācijai, iepazīstinot ar aptaujas “Videi draudzīgu, ilgtspējīgu prakšu īstenošana muzeju nozarē” rezultātiem. Semināra ieraksts:

 

No 2020. gada novembra līdz 2021. gada maijam LMB sadarbībā ar britu muzeju speciālistu Henriju Makgī rīkoja septiņu vebināru ciklu “Muzeji un Ilgtspējīgas attīstības mērķi”. Vebināros tika atklāts, kā muzeji savā ikdienas darbā, veicot ikdienas pienākumus un radot jaunus pakalpojumus un produktus, var atbalstīt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu – pievēršoties ne vien vides jautājumiem, bet arī muzeju augstajam potenciālam sniegt ieguldījumu planētas iedzīvotāju izglītotībā un labbūšanā. Visu vebināru ieraksts pieejams šeit.

 

2020. gada 24. novembrī LMB un LNB sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru un biedrību “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” rīkoja tālākizglītības semināru Latvijas muzeju darbiniekiem “Sadarbība ilgtspējīgai attīstībai. Kurš palīdzēs muzejiem izglābt pasauli?”. Pasākuma pirmajā daļā tika atklāts pirmais izdevums par muzejiem un ilgtspējīgu attīstību latviešu valodā – “Muzeji un ilgtspējīga attīstība”. Otrajā daļā dalībnieki tika aicināti ieskatīties ar projekta Bridge 47 atbalstu tapušās Latvijas Dzelzceļa muzeja, LNB ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” un Latgales Kultūrvēstures muzeja izglītības programmās, kas katra pievērsās atšķirīgiem IAM. 

 

2020. gada nogalē Latvijas Muzeju biedrības interneta vietne tika papildināta ar sadaļu “Ilgtspēja muzejos”, kurā tiek apkopoti gan ilgtspējai veltītu izglītojošu pasākumu video ieraksti, gan citi izglītojoši materiāli. Muzeji tiek aicināti iesūtīt ziņas par saviem ar ilgtspējas jautājumiem saistītiem projektiem un aktivitātēm.

 

2021. gada 18. maijā tiks atklāts britu muzeju speciālista Henrija Makgī izdevuma “Muzeji un Igtspējīgas attīstības mērķi” tulkojums latviešu valodā. Autors kopš 2019. gada veltī savu darbu Ilgtspējīgas attīstības mērķu skaidrošanai un ieviešanai muzeju darbā, starptautiskā mērogā. Viņš ir Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Ilgtspējīgas attīstības darba grupas dibinātājs un biedrs, regulārs ilgtspējīgai attīstībai un muzejiem veltītu starptautisku konferenču un iniciatīvu dalībnieks.

 

2021. gada 18. maijā tiks izsludināta arī LMB un LNB rīkotā Baltijas mēroga konference “Localising the Sustainable Development Goals Through Baltic Museums and Libraries”, kas norisināsies 2021. gada 23.–24. septembrī. Konferences galvenais mērķis ir lokalizēt jeb piemērot trīs Baltijas valstu kontekstam ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī veicināt sadarbību starp valstīm un dažādām atmiņu institūcijām. Konferences programmu veidos gan ārvalstu ekspertu priekšlasījumi un meistarklases, gan Latvijas, Lietuvas un Igaunijas muzeju un bibliotēku profesionāļu pieredzes stāsti.


Reģistrācija: ŠEIT

Norises vieta: Platforma zoom.us

Norises laiks:  18. maijs, plkst. 10.00–11.40