IzvēlneAizvērt

26.04

Iznācis LU 80. konferences zinātņu vēstures un muzeoloģijas sekcijas referātu tēžu krājums

Izdots Latvijas Universitātes (LU) 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas “Zinātņu vēsture un muzeoloģija” sēdēs nolasīto referātu tēžu krājums. Krājumu izdevis LU Akadēmiskais apgāds elektroniskā formātā.

2022. gadā LU Muzeja sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija” tika organizēta trīs attālinātās sēdēs.

Pirmā sēde “Latvijas Universitātes vēsture. Personības un notikumi" notika 15. martā un tajā piedalījās 27 dalībnieki. Atbilstoši sēdes tematikai 11 referenti nolasīja ziņojumus, kas bija veltīti izglītības politikai un Latvijas Universitātes akadēmiskajai videi, medicīnas un astronomijas vēsturei, poļu, baltkrievu un krievu minoritāšu izglītībai Latvijā.

17. marta sēde tika veltīta Latvijā un Eiropā maz pētītai vēstures tēmai – studentu karcera fenomenam Eiropas universitāšu vēstures kontekstā. Sēdē piedalījās 10 referenti no Latvijas, Igaunijas un Vācijas universitātēm ar 7 referātiem. Multilingvālajā sēdē piedalījās 22 dalībnieki, kas ne tikai noklausījās referātus, bet arī apmainījās domām par studentu vēsturiskā karcera zinātniskās izpētes līmeni, turpmākajām pētnieciskajām perspektīvām, kā arī par vēsturisko studentu karceru saglabātību un pieejamību sabiedrībai. Konferences sēdes mērķis bija veidot kontinuitāti ar Baltijas-Vācijas augstskolu biroja finansēto starptautisko projektu Student Karzer Phenomenon in the Context of the History of European Universities, kas tika realizēts 2021. gadā sadarbojoties Latvijas, Tartu un Heidelbergas universitātēm.

Trešajā sekcijas sēdē 22. martā par dabaspētnieku personībām, likteņiem un privātajām kolekcijām, zinātniskajām kolekcijām atmiņas institūcijās, restaurāciju, dabas aizsardzību un sezonalitātes pētījumiem Latvijā stāstīja eksperti no Latvijas Universitātes Muzeja, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Farmācijas muzeja, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Celtniecības koledžas, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Dabas aizsardzības pārvaldes. Referentu prezentācijas piesaistīja aptuveni 50 klausītāju uzmanību.

 

Visi konferences sēžu materiāli: programma, prezentācijas, videoieraksti ir pieejami LU Muzeja interneta vietnē.