IzvēlneAizvērt

28.12

Jauna publikācija – Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās

Kā mēs varam interpretēt Ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai tie būtu aktuāli vietējiem izaicinājumiem un iespējām? Starptautiska UNESCO sadarbības projekta ietvaros ir izveidots jauns rīks – “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās”.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir īstenošanas perioda pusē (2015-2030). Kopš 2021.gada Baltijas muzeji un bibliotēkas ir strādājuši, lai nostiprinātu muzeju un bibliotēku ieguldījumu ilgtstpējīgā attīstībā, izmantojot izglītību, sociālo iekļaušanu, resursu izlietojumu, klimata aktīvismu un partnerības. Īstenoto aktivitāšu vidū bija apmācību pasākumi, konferences, kā arī izglītības materiālu tulkošana. 2021.gadā visu triju Baltijas valstu bibliotēkas un muzeji sadarbojās, lai dalītos ar labo praksi, kā rezultātā notika konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”, kas tika organizēta ar UNESCO Līdzdalības programmas 2020.-2021.gadam atbalstu.

Balstoties šajā konferencē, tika izveidots sadarbības projekts, kuru vadīja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, strādājot partnerībā ar muzejiem un bibliotēkām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā un Moldovā. Projekts saucās “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopīgas pieejas veidošana vietējiem apstākļiem", un tā mērķis bija pacelt šo starpnozaru un starptautisko sadarbību nākamajā llīmenī. Projektam bija trīs mērķi: sadarbības tīklu un partnerību veidošana, dalīšanās pieredzē un labajā praksē, kā arī mērogojamas metodoloģijas izstrādāšana Ilgtspējīgas attīstības mērķu “lokalizēšanai".

 

 

Trešā projekta mērķa rezultātā ir sagatavota jauna publikācija “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās”, kuras autors ir Henrijs Makgī (Curating Tomorrow), kurš jau vairākus gadus ir sadarbojies ar Latvijas Muzeju biedrību.

Jaunā rokasgrāmata sniedz īsu ieskatu IAM un to saistībā ar muzejiem un bibliotēkām. Pēc tam tajā tiek skaidrota “lokalizēšanas” pieeja, kas pielāgo IAM  vietējiem kontekstiem. Praktiskā ceļvedī soli pa solim tiek sniegts ieteicamais laika plānojums un galvenās iespējas IAM piemērošanai muzejiem un bibliotēkām. Noslēgumā tiek sniegts papildus rīku kopums ilgtspējīgas attīstības izaicinājumu un iespēju novērtēšanai. Rokasgrāmatu bagātina projekta partneru piemēri.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika apkopo projekta rezultātus: “Cilvēki visā pasaulē šobrīd saskaras ar globāliem izaicinājumiem un, stājoties tiem pretī, nav labāka risinājuma par plašām partnerībām; projekts vēlreiz apliecināja, ka atmiņas institūcijas spēj identificēt gan vides, gan sociālās jomas, gan ekonomiskas problēmas un piedāvāt tām inovatīvus risinājumus”.

Rokasgrāmatas autors Henrijs Makgī uzsver: “Muzejiem un bibliotēkām ir milzīgs potenciāls palīdzēt sasniegt IAM daudzos dažādos veidos, tomēr globālais ietvars ir jāpielāgo vietējiem izaicinājumiem un iespējām. Pasaulē, kurā ir daudz izaicinājumu, mums nekavējoties jāķeras pie darba, lai nodrošinātu  mierpilnu, labklājīgu un taisnīgu nākotni veselīgā, dabiskā vidē”.

 

Rokasgrāmata “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās” tagad ir brīvi pieejama ikvienam interesentam. Ieraksts no konferences, kas sniedza lielu ieguldījumu rokasgrāmatas tapšanā, ir pieejams ikvienam Facebook.com un Youtube.com.