IzvēlneAizvērt

14.07

Latvijas Kultūras akadēmija maģistra studijās piedāvā apgūt jauna veida kultūras mantojuma komunikācijas un pārvaldības praksi

No 14. līdz 24. jūlijam Latvijas Kultūras akadēmija aicina pieteikties studijām maģistra studiju programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija“, kurā piedāvā plašu un mūsdienīgu zināšanu un prasmju kopumu kultūras mantojuma jomas speciālistiem un entuziastiem. 

Programma veidota atbilstoši tādām Eiropas Savienības aktuālajām tendencēm kā nepieciešamība kultūras mantojumā veicināt līdzdalīgu un atvērtāku pārvaldības procesu, kas orientēts arī uz vietējo iedzīvotāju iesaisti, kultūras mantojuma ilgtspēja, digitalizācija un tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana, lai mantojumu padarītu pieejamu un piesaistošu. 

Būtiska ir arī kultūras mantojuma ekonomiskā potenciāla atzīšana, kritiskās mantojuma studijas, mantojuma interpretācija un pārinterpretācija, moderna komunikācija, starpdisciplinaritāte un sadarbība mantojuma nozares profesionāļu vidū, speciālisti ar plašu zināšanu loku par nozari, tūrisma nozares izaicinājumi.

Nodarbību norises laiks: ceturtdienu vakari (attālināti), piektdienu vakari un/vai sestdienu pirmā dienas puse (hibrīdformātā). Nodarbības notiek trīs semestrus, ceturtais semestris paredzēts maģistra darba izstrādei.

 

Vairāk par maģistra programmu šeit.

 

“Lai arī mans ikdienas darbs cieši saistīts ar kultūras mantojuma sfēru un savulaik vēstures maģistratūrā specializējos tieši kultūras mantojuma studijās, šī programma atver vēl plašāku un mūsdienīgāku redzesloku. Ļoti novērtēju iespēju skatīties uz mantojuma jomu kritiski, aktīvi diskutēt par mantojuma nepieciešamību un nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Ja ir vēlēšanās pēc jauniem izaicinājumiem, profesionālām un jēgpilnām lekcijām, diskusijām ar pasniedzējiem, kursabiedriem, iegūt labas teorētiskās zināšanas, kuras var apvienot ar praksi, aicinu sniegt dokumentos “Kultūras mantojuma pārvaldības un komunikācijas” maģistra programmā. Tās ir zināšanas un pieredze, ko neviens nevar atņemt,”  Zane Grīnvalde, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja, programmas absolvente