IzvēlneAizvērt

21.12

Latvijas Muzeju biedrība ieguvusi finansējumu trīs projektu īstenošanai

2021. gadu LMB noslēdz ar gandarījumu par ieguldītā darba rezultātu, šajā gadā esam realizējuši muzeju nozarei būtiskus projektus, esam veicinājuši un aktualizējuši nozarei būtiskus procesus.

2022. gadam iegūts nozīmīgs finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda. Tie ir projekti, kas palīdz stiprināt LMB kapacitāti, turpinās iesāktās iniciatīvas, kas nozīmīgi visai nozarei, kā arī citu atmiņu institūciju speciālistiem un sabiedrībai kopumā, jo ne tikai ceļ nozares pašapziņu, sniedz iespēju speciālistiem profesionāli pilnveidoties, bet arī ataino Latvijas muzeju nozari kā mūsdienīgu un aktuālajai situācijai pielāgoties spējīgu.

2021. gada oktobrī VKKF 3. projektu konkursā apstiprināti divi 2020. gadā iesākti projekti, kas veicina iesākto darbu un ieceru kvalitatīvu un ilgtspējīgu īstenošanu un apliecina to nepieciešamību Latvijas muzeju nozares speciālistiem:

“Vienots “Latvijas Skolas somas” piedāvājuma un pieteikuma platforma muzeji.lv – 2. posms”, kas tiks realizēts līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta ietvaros notiks darbs pie tā, lai turpinātu attīstīt lietotājam ērtu, pārskatāmu un mūsdienu izglītības sistēmai atbilstošu “Latvijas skolas somas” piedāvājumu un pieteikumu platformu muzeji.lv vietnē, kas ļaus pilnvērtīgāk izvēlēties muzeju piedāvājumu Latvijas izglītības iestādēm un mājas lapas lietotājiem. Ir būtiski izveidot ilgtspējīgu pakalpojuma piedāvājumu, kas ir nozīmīgs solis muzeju un izglītības nozarei kopumā, izglītot Latvijas muzeju izglītības darba speciālistus par darbu ar mūsdienu skolēnu auditoriju, piedāvājumu veidošanu tiešsaistē un piedāvājumu pielāgošanu un veidošanu skolēniem ar īpašām vajadzībām. Ar projekta realizāciju LMB vēlas uzlabot Latvijas muzeju nozares tēlu izglītības vidē un, lai tiktu veicināta muzeju nozares popularitāte un tās sniegtās iespējas sabiedrības izglītošanā un veicināta Latvijas muzeju izglītības darba kvalitāte un pieejamība skolēniem ar īpašām vajadzībām. 

“Kultūras mantojums ilgtspējīgai attīstībai: turpinājums”, ko LMB īstenos līdz 2022. gada oktobrim. 2020. un 2021. gadā mērķtiecīgi strādājām pie ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas un ieviešanas Latvijas muzeju ikdienā, veicinājām šo mērķu izpratni un skaidrojām tos dažādu semināru, publikāciju un galu galā, konferences “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” veidā. Šī projekta realizācija sniegs iespēju iztulkot muzeju nozarei jau zināmā britu muzeja speciālista Henija Makgī (Henry McGhee) vēl vienu rokasgrāmatu, kas palīdzēs muzeju  un citu kultūras mantojuma speciālistu ikdienas darbā. 2021. gadā veicām Henrija Makgī rokasgrāmatas “Muzeji un Ilgtspējīgas attīstības mērķi” tulkojumu latviešu valodā, kas ikvienam bez maksas pieejams LMB mājas lapā. Otra šī projekta aktivitāte būs podkāstu cikls “Sarunas par ilgtspēju”, kas sniegs iespēju uzzināt par ilgtspējīgas domāšanas nozīmi un pielietojumu muzeju darbā audio formātā.

21. decembrī saņemta vēl viena biedrībai svarīga ziņa, jo 2022. gadam ieguvusi finansējumu savas kapacitātes stiprināšanai projektā “Latvijas Muzeju biedrība – vienota informācijas un profesionālās pilnveides platforma Latvijas muzejiem”. Šī projekta mērķis ir veidot priekšnoteikumus un atbalsta mehānismu spēcīgas un nozari vienojošas organizācijas attīstībai, veicināt Latvijas muzeju iesaisti un profesionālo kapacitāti, rast nozares izcilības un radīt platformu diskusijām par muzeju praksi un teoriju un stiprināt nozares atbildību par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ikdienā. LMB ir būtiski, lai īstenotās aktivitātes veicina spēcīgas, nozari vienojošas organizācijas attīstību, kas ir nozīmīga informācijas, profesionālās pilnveides un iedvesmas platforma, vieno Latvijas muzeju nozari, vairo tās pašapziņu un rīcībspēju un uzlabo muzeju nozares tēlu plašākā sabiedrībā.

 

Zane Grīnvalde

LMB valdes priekšsēdētāja