IzvēlneAizvērt

01.03

Latvijas Muzeju biedrība ir kopā ar Ukrainu, paužot solidaritāti cīņā par neatkarību un teritoriālo nedalāmību

Latvijas Muzeju biedrība (LMB), kas apvieno 120 Latvijas muzejus un kultūrvēstures mantojuma objektus, asi nosoda Krievijas uzbrukumu Ukrainai un mēs pievienojamies Starptautiskās Muzeju padomes - ICOM (International Council of Museum) publicētajai vēstulei, paužot atbalstu Ukrainas muzeju un kultūras mantojuma profesionāļiem.

LMB ir pret agresiju un tās radītajiem draudiem kultūras mantojumam un tā sargātājiem, tostarp muzeju profesionāļiem. Tāpat kā ICOM, mēs esam nobažījušies par bruņotā konflikta radītajiem riskiem, ar kuriem ir jāsaskaras arī muzeju profesionāļiem Ukrainā, par viņu drošību, par draudiem kultūras mantojumam un spējai nosargāt mantojuma vērtības. Iebrukums neatkarīgā valstī ir drauds jebkurai Eiropas valstij un jebkurš militārs konflikts nes zaudējumus nevis ieguvumus – cilvēku dzīvības un dzīves, izpostīta valsts iekārta un radīti draudi kultūras mantojuma un muzejiskām vērtībām. Tādēļ ceram uz visu valstu vienotību uz iedzīvotāju vienotību, atbalstu Ukrainu šajā grūtajā brīdī.Domās esam ar katru Ukrainas muzeja darbinieku, kultūras mantojuma profesionāli, ar Ukrainas iedzīvotājiem.

 

 

 

The Latvian Museums Association (LMA), which unites 120 Latvian museums and cultural heritage sites, strongly condemns Russia's attack on Ukraine. LMA joins the letter published by the International Council of Museums (ICOM) in expressing support for Ukrainian museum and cultural heritage professionals and the statement published by the Network of Museum Organisations. The LMA opposes aggression and the threat it poses to cultural heritage and its keepers, including museum professionals.

Like ICOM, we are concerned about the risks posed by armed conflict to museum professionals in Ukraine, their security, the threat to their cultural heritage, and their ability to protect their heritage. An invasion of an independent state is a threat to any European country, and any military conflict is detrimental rather than beneficial - a loss of human life, a ruined state system, and a threat to cultural heritage and museum values. We, therefore, look forward to the unity of all countries, to the unity of the people, to the support of Ukraine at this difficult time. We are thinking of every employee of the Ukrainian museum, a cultural heritage professional, with the people of Ukraine.