IzvēlneAizvērt

08.09

Latvijas Muzeju biedrība izsludina jauno “Rītdienas muzejs 2023” pasākumu programmu

“Rītdienas muzejs 2023” ir Latvijas Muzeju biedrības veidota pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides programma muzeju nozares profesionāļiem. Programmu veido lekcijas, darbnīcas un pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros muzeju speciālistiem ir iespēja gūt jaunas teorētiskas un praktiskas zināšanas, kas veicina jaunu, inovatīvu un kvalitatīvu piedāvājumu tapšanu. “Rītdienas muzejs” jau vairāku sezonu garumā sniedz jaunas zināšanas, ļauj paplašināt redzesloku, veicina jaunu darba metožu un rīku ieviešanu muzeju praksē, kā arī veicina pašanalīzi un attīsta Latvijas muzeju nozari kopumā. 

2023. gada rudens “Rītdienas muzejs” programma turpina līdzšinējo starpnozaru sadarbību. Radošajos semināros dienas garumā, apvienojot lekciju un praktisku meistardabnīcu formātus, tiks meklētas atbildes, kā citas jomas – ainavu arhitektūra, mākslas terapija, kuratorija un teātra māksla – var pozitīvi ietekmēt muzeja darbu, iedvesmot jaunu pakalpojumu un produktu izveidē, kā arī pilnveidot apmeklētāja un muzeja darbinieka pieredzi muzejā. 

Programma nodrošina nozares labo prakšu pēctecību, kā arī iedvesmo muzeju darbiniekus ikdienas darbam muzejā. Ik gadu lielā auditorijas atsaucība, iesaiste un pozitīvās atsauksmes apliecina programmas nepieciešamību, kā arī sniedz iespēju LMB būt aktīvā kontaktā ar tās biedriem un izprast labāk to vajadzības un Latvijas muzeju aktualitātes un problēmas. Programma ietver nozares pašanalīzi un iespēju palūkoties uz savu darbību arī no citu nozaru skatu punkta, tādējādi veicinot tās izaugsmi un vairojot muzeju speciālistu pašapziņu un rīcībspēju un vienojot to. Jaunās programmas pasākumi veidoti, ņemot vērā muzeju nepieciešamību pēc jaunām zināšanām un prasmēm veiksmīgāka muzeja darba nodrošināšanai. 

NB! “Rītdienas muzeja” programma tiek piedāvāta tikai Latvijas Muzeju biedrības biedriem.

 

 

Pieteikšanās līdz 13.09.2023 vai sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu: šeit

 

Pieteikšanās līdz 21.09.2023 vai sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu: šeit

 

Pieteikšanās līdz 28.09.2023 vai sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu: šeit.

 

Pieteikšanās līdz 05.10.2023 vai sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu: šeit.