IzvēlneAizvērt

05.03

Latvijas Muzeju biedrībai jauna valde; stiprinās nozares konkurētspēju

Latvijas Muzeju biedrība (LMB) ir lielākā muzeju un kultūras mantojuma objektus pārstāvošā organizācija Latvijā. No šī gada Latvijas Muzeju biedrība turpinās stiprināt savu darbību četros prioritārajos muzeju interešu pārstāvniecības virzienos – muzeju interešu pārstāvība, muzeji un digitalizācija, muzeju profesionālā pilnveide un muzeju ilgtspēja.

 

 

Vakar, 4. martā, kopsapulcē LMB tika ievēlēta jauna valde periodam 2024.–2026. gadam: Zane Grīnvalde, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, turpinās pildīt valdes priekšsēdētājas pienākumus, Elīna Vikmane, topošās Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs, Rūta Šmite, Ziedoņa muzejs, Annija Sauka, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Zane Melāne, Rotko muzejs, Zane Grudule, Memoriālo muzeju apvienība, Dana Zelča, Latgales Kultūrvēstures muzejs, Sintija Kvēpa, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Agnija Berķe, Pētera Upīša Dārzkopības muzejs. Revīzijas komisijā ievēlēti Taiga Kokneviča, Latvijas Okupācijas muzejs, Alberts Rokpelnis, Valmieras muzejs un Uldis Jaunzems-Pētersons, Talsu novada muzejs.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi apstiprināja iepriekšējās valdes priekšlikumu par četru prioritāro komiteju izveidi, kurās tiks virzīti tādi jautājumi kā grozījumi Muzeju likumā, muzeju darbinieku atalgojuma jautājums, digitālā apmeklējuma atzīšanas un digitālā mantojuma saglabāšanas un izplatīšanas problemātika, ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana dažādos muzeja darba aspektos, profesionālās pilnveides stiprināšana kopā ar citām muzeju nozari pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām un Latvijas Kultūras akadēmiju.

Kopsaulcē tika izziņota šī gada Muzeju foruma tēma – “Līderība un digitalizācija”, atbildot uz vairākām aktualitātēm muzeju jomā, piemēram, muzeju krājumu digitalizēto priekšmetu iekļaušana Latvijas digitālā kultūras mantojuma platformā “Digitālā bibliotēka”, pieaugošo muzeju aktivitāti digitālo produktu un pakalpojumu izstrādē. Foruma ietvaros līderības aspekts tiks skatīts, meklējot muzeju nākotnes lomu digitalizācijas seku kontekstā.

Tāpat izziņota ikgadējās Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kas notiks 2024. gada 3. jūnijā Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči”. LMB Gada balvu 2024 starp 32 pieteikumiem šobrīd izvērtē žūrija šādā sastāvā:  UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Elīna Bērziņa, grafikas dizainers Matīss Zvaigzne, vēsturnieks Edgars Plētiens, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Pētniecības nodaļas vadītāja Elīna Kalniņa un pilsoniskās un sabiedriskās līdzdalības aktīviste Rasma Pīpiķe.

 

Ikgadējās biedrības kopsapulces ir lieliska iespēja ikvienam dalībniekam dalīties ar informāciju, kas nozīmīga nozares profesionāļiem: Agrita Ozola informēja par šī gada muzejpedagogu neformālās iniciatīvas “Nedarbnīca” vasaras sesiju, aicinot Latvijas muzejus pieteikties un iesaistīties sesijas organizēšanā, Jana Šakare informēja par Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolu, kas šogad notiks jūnijā Igaunijā un būs veltīta ilgtspējas jautājumiem darbā ar krājumu, savukārt Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība pateicās nozares kolēģiem par atbalstu un aicināja muzejus ieskatīties krājumos un sociālajos tīklos dalīties ar stāstiem, kas vēsta par deportācijām vai Latvijas okupāciju periodiem, Maija Meiere-Oša, gatavojoties izstādei Latvijas Kara muzejā, aicināja muzejus informēt par stāstiem un priekšmetiem, kas liecina par bērnu pieredzi 20.gs militārajos konfliktos.

Atgādinām, ka Latvijas Muzeju biedrībā kā institucionālais biedrs var iestāties ikviens Latvijas muzejs un kultūras mantojuma objekts; kā asociētais biedrs – mantojuma pētniecības institūcijas, atmiņu institūciju nevalstiskās organizācijas, bibliotēkas, arhīvi, kultūras jomas nozares organizācijas, kas blakus darbības veidā veic krājumu apsaimniekošanu, kā arī individuālie biedri.

Vairāk par iestāšanos un ieguvumiem aicinām lasīt šeit.

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības principa apvienoti 125 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstāvībai. Tā ir lielākā šāda veida organizācija Latvijā