IzvēlneAizvērt

28.11

Latvijas Muzeju biedrības atklātā vēstule sabiedrībai. Pret mākslas cenzūru Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
Kultūras ministram Naurim Puntulim

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Artūram Tomam Plešam

Latvijas Pašvaldību savienības
Priekšsēdim Gintam Kaminskim

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja
Tiesībsargam Jurim Jansonam

Daugavpils pilsētas pašvaldības 
Domes priekšsēdētājam
Andrejam Elksniņam

28.11.2022 - Nr.21-1/2022
Pret mākslas cenzūru Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Latvijas Muzeju biedrība (turpmāk - LMB) uz brīvprātības principiem apvieno 125 valsts, pašvaldību, privātos un autonomos muzejus, mākslas un kultūras mantojuma organizācijas, lai īstenotu  kopīgu mērķus un aizstāvētu kopējās intereses. 

Mēs stingri nosodām pret mūsu biedru – Daugavpils Marka Rotko mākslas centru – vērsto Daugavpils pašvaldības pārstāvju cenzūru, kuras rezultātā centrs bijis spiests noņemt mākslinieka, mākslas maģistra keramikā Sandera Raudsepa (Sander Raudsepp) trīs mākslas darbus, kas eksponēti izstādē "Nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē" (kurators Valentīns Petjko, "Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs"). 

Vēršam uzmanību, ka bīstami mākslas darbu cenzūras precedenti saistāmi arī ar nacionālas laikmetīgās mākslas institūcijas – akreditēta Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja (turpmāk LLMM) – neesamību Latvijā. Tāpēc LMB aicina LR Kultūras ministriju nekavēties ar lēmuma pieņemšanu par LLMM būvniecību un institūcijas dibināšanu. Saskaņā ar Muzeju likumu LLMM nozīmīgs ieguldījums būtu daudzveidīgu laikmetīgās mākslas un mūsdienu vizuālās kultūras piemēru interpretācija, popularizēšana un eksponēšana sabiedrības izglītošanai visā Latvijā.

Latvijas Republikas Satversmē noteikta mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvība (113. pants), domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība (99. pants), kā arī cenzūras aizliegums (100. pants). LMB aicina Daugavpils pašvaldības pārstāvjus ievērot Latvijas Republikas Satversmi un nodrošināt trīs cenzēto mākslas darbu atgriešanos izstādē. LMB lūdz Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Tiesībsargu rīkoties ar visiem institūcijām pieejamiem likumīgajiem instrumentiem, lai novērstu cenzūras turpināšanos.


Latvijas Muzeju biedrības valdes vārdā
Zane Grīnvalde
LMB valdes priekšsēdētāja