IzvēlneAizvērt

18.05

Sveicam Starptautiskajā Muzeju dienā!

Muzeja loma sabiedrībā katru gadu šķiet arvien būtiskāka. Mūsu muzejos mēs glabājam un pētām mantojumu, runājam ar sabiedrību, izglītojam viens otru, aicinām uz savstarpēju diskusiju un dažādu kultūru mijiedarbību. Ar mūsu krājuma daudzveidību un bagātību, mēs muzejos runājam par šodienu un par nākotni. 

Šajā gadā Starptautiskā Muzeju dienas tēma ir tuva arī Latvijas Muzeju biedrībai, jo runa ir par “muzejiem, ilgtspēju un labklājību”. Par to, ko mēs katrs, strādājot muzejā, varam dot sabiedrībai, kā varam veicināt vienlīdzību, līdzcietību, kopienas līdziesaisti gan mantojuma saglabāšanā, gan risinot citus nozarei un visai sabiedrībai aktuālus jautājumos. Un muzeji ir vieta, kur ne tikai satikties, pētīt, glabāt un diskutēt, bet muzeji ir vieta, kur ikviens no mums var justies piederīgs un uzlabot savu mentālo veselību.

Šajā gadā Latvijas Muzeju biedrībā turpinām darbu pie ilgtspējīgas attīstības mērķu skaidrošanas, lokalizēšanas, labās prakses piemēru meklējumiem un dalāmies ar savu pieredzi ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiski. Tās ir aktivitātes, ko realizējam, pateicoties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas līdzdalības projektam “Muzeji, bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi: pielāgot kopīgas pieejas lokālā mērogā”, strādājot plecu pie pleca ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un ar mūsu sadarbības partneriem – muzejniekiem un bibliotekāriem Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā un Moldovā, dodoties viens pie otra pieredzes apmaiņā, plānojot starptautiska mēroga konferenci š.g. septembrī, rokasgrāmatu un citas aktivitātes, kas svarīgas ne tikai atmiņu institūciju speciālistiem, bet arī plašākai sabiedrībai.

Mūsu aktivitātes varam īstenot, jo kopā ar mums ir Latvijas muzeji un to pašaizliedzīgie darbinieki. Latvijas Muzeju biedrības spēka pamats ir cilvēki – muzejnieki, kuri savu darbu dara no sirds, aizrautīgi, ieguldot daudz vairāk nekā no viņiem prasa. Muzeju cilvēki ir mūsu sadarbības partneri, ar ko kopā īstenot kopīgos mērķus. Tādēļ mēs esam pateicīgi par atbalstu un uzticību. 

Vēlamies pateikties biedrības sadarbības partneriem – Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Latvijas Muzeju padomei, ICOM Latvija Nacionālajai komisijai, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrībai, Latvijas Bibliotekāru biedrībai, Neformālajai muzejpedagogu grupai Nedarbnīca,  NEMO, medijiem un plašsaziņas līdzekļiem par ieinteresētību, atbalstu un sekmīgu un konstruktīvu sadarbību. Pateicoties atbalstam, sadarbībai, uzticībai un kopējām vērtībām, varam īstenot muzeju nozarei svarīgas ieceres profesionālās pilnveidē, komunikācijā, LMB Gada balvas organizācijā un citu nozīmīgu notikumu jomā. 

Liels paldies mūsu biedriem par uzticību un ticību, ka kopā darbojoties varam izdarīt vairāk nekā katrs atsevišķi! Kopā un sadarbībā ir spēks! Sveicam Starptautiskajā muzeju dienā! 

 

 

LMB valdes vārdā,

Zane Grīnvalde