IzvēlneAizvērt

Laba veselība (IAM3)


Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem.

Pieejama un efektīva veselības aprūpe ir viens no būtiskākajiem pēdējo 10 gadu izaicinājumiem Latvijai. Svarīgi ir arī cilvēkiem pašiem rūpēties par savu veselību un valstij palielināt veselības pakalpojumu pieejamību, savlaicību un kvalitāti. Paredzēts palielināt ārstu un medmāsu skaitu, samazināt gaidīšanu rindās uz veselības aprūpes pakalpojumiem, īpaši – bērniem. Augsta priekšlaicīga mirstība, galvenokārt vīriešu vidū, lielā mērā skaidrojama ar smēķēšanu un alkohola lietošanu, kā arī ceļu satiksmes negadījumiem. Īpaša uzmanība tuvākajos gados tiks pievērsta psiholoģiskajai un emocionālajai labklājībai, novēršot riskus pēc pārciestām krīzēm, kā arī nodrošinot atbalstu, lai līdz tām nenonāktu, īpaši – bērniem un viņu vecākiem.

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.

Skatīt visus