IzvēlneAizvērt

Sadarbība mērķu īstenošanai (IAM17)


Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai.

Latvija kā pasaules valsts ar augstiem attīstības rādītājiem sadarbojas Eiropas Savienības (ES) līmenī un divpusējā partnerībā ar citām valstīm, lai visi atbildīgi virzītos uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Divpusējā attīstības sadarbībā Latvija īpaši sniedz atbalstu ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm, veicinot labu pārvaldību, dzimumu līdztiesību, klimata pārmaiņu seku mazināšanu, kvalitatīvu izglītību un uzņēmējdarbības attīstību un digitalizāciju.

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.