IzvēlneAizvērt

Novērsts bads (IAM2)


Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Latvijas sabiedrībai ir aktuāli gan nepilnvērtīga uztura riski, gan veselības riski, kas saistīti ar neveselīgas pārtikas patēriņu; tie pieaug, īpaši – jauniešu vidū. Pētījumi liecina, ka arvien vairāk ir iedzīvotāju ar lieko svaru. Tāpēc uzlabojami veselīgi un vides ziņā ilgtspējīgāki uztura paradumi. Ilgtspējīga un videi draudzīgu lauksaimniecības produktu ražošana ir atkarīga no tās izmaksām, kā arī pieprasījuma gan vietējā, gan pasaules tirgū.  Viens no Latvijas mērķiem ir palielināt bioloģiskās lauksaimniecības platības, bet turpmāk jāsekmē arī nišas produktu ražošana un to iekļūšana tirgū, mazo un vidējo saimniecību attīstība, vienlaikus uzlabojot lauku dzīves vides kvalitāti.

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.