IzvēlneAizvērt


Nodarbības mērķis ir iepazīstināt ar pilsētbūvniecības vēsturi, pilsētbūvniecību mūsdienās un galvenajiem tās principiem. Nodarbība pievērš uzmanību apbūves jautājumiem, pilsētas plānu un būvnoteikumu nepieciešamībai, kā arī iepazīstina ar pilsētbūvniecības pamatprincipiem, kas tiek veidoti, ņemot vērā apkārtējo vidi un klimatu, tādējādi sniedzot iespēju plānot un uzcelt ilgtspējīgas, videi draudzīgas un ikvienam iedzīvotājam tīkamas pilsētas.

Lai izprastu pilsētbūvniecības pamatprincipus un iedziļinātos apkārtējās vides ietekmē uz konkrētu pilsētu apbūvi, dalībniekiem programmas gaitā ir iespēja pašiem piedalīties savas pilsētas veidošanā un tādas vides radīšanā, kādā viņi vēlētos dzīvot.

Mērķauditorija: 1.–12. klašu skolēni, piemērojot programmu atbilstoši vecumam, kā arī pieaugušie.

Nodarbība īsteno IAM 4, kas paredz nodrošināt plašas izglītības iespējas dažādām auditorijas grupām. Iepazīstinot ar vidi, pilsētbūvniecības noteikumiem, vēsturi, kā arī iespējām veidot savu pilsētu ilgtspējīgu nākamajām paaudzē, tiek īstenots IAM 11.