IzvēlneAizvērt


2018. gadā Dabas muzeja vides ekspozīcijā  “Cilvēks un vide” tika izveidotas četras jaunas animācijas filmas. Viena filma ir veltīta klimata pārmaiņām. Trīs filmas ir veltītas ūdens problēmām Latvijā. Filmu papildina tām veltītas nodarbības ne tikai muzejā, bet arī ārpus tā. Lai klimata pārmaiņu un ūdens piesārņojuma problemātiku skaidrotu 5.–12. klašu skolēniem, tika izstrādātas divas nodarbības, kuru laikā audzēkņi apgūst gan šajās jomās lietotos terminus, gan meklē risinājumus, piedaloties izglītojošās, no koka radītās spēlēs. Nodarbībā “Klimata pārmaiņas” dalībnieki iepazīstas ar klimata pārmaiņu cēloņiem, noskaidro, kas ir siltumnīcas efekta gāzes, kur un kā tās rodas, un izvērtē savus ikdienas paradumus. Nodarbībā tiek meklēti risinājumi, lai izprastu, kas ir videi draudzīgāks dzīvesveids un ko mēs katrs varam mainīt savos ikdienas paradumos.

Vides mēneša ietvaros 2018. gadā tika piedāvātas bezmaksas nodarbības četrās pilsētās - Madonā, Valmierā, Jēkabpilī un Liepājā, tādejādi aptverot tālākās Latvijas pilsētas un dodot iespēju skolēniem gūt zināšanas par klimata pārmaiņām un ūdens piesārņojumu Latvijā (IAM4, IAM10). Izveidotās nodarbības pēc vides mēneša beigām tika iekļautas muzeju nodarbību un izbraukuma “Muzejs mūsu bagāžā” nodarbību sarakstā un ir pieejamas ikvienai interesentu grupai gan muzejā, gan ārpus tā.

Šīs nodarbības ir veicinājušas lielāku izpratni par klimata pārmaiņām un negatīvajām sekām, ko rada cilvēku saimnieciskā darbība (IAM13).